G� til hovedindholdet

Forebyggelse af akut fysisk overbelastning på social- og sundhedsområdet

Nærværende rapports resultater er baseret på hverdagsbeskrivelser af oplevelser med akut fysisk overbelastning indhentet gennem interview med sundhedspersonalets fra plejecentre og hospitaler i Danmark. Undersøgelsen sætter fokus på temaerne travlhed på arbejdspladsen; planlægning af forflytninger; brug og tilgang til hjælpemidler; borger eller patient som ressource; interviewdeltagernes tilgang til kroppen som ressource; samt afsluttende betydningen af ledelsesstøtte.

Forebyggelse af akut fysisk overbelastning på social- og sundhedsområdet - Det Nationale Forskningscenter - pdf

Henter PDF