Gå til hovedindholdet

Måling af sygefravær

Her kan I hente hjælp til, hvordan sygefraværet kan opgøres.

For at kunne nedbringe sygefraværet på jeres arbejdsplads, er det en god ide først at få et overblik over, hvor meget sygefravær I har.

Nedenfor kan I hente hjælp til, hvordan sygefraværet kan opgøres. Metoden er den samme, som Danmarks Statistik bruger til deres fraværsstatistik for hele arbejdsmarkedet. I vil derfor kunne sammenligne fravær på jeres arbejdsplads med fraværet på andre arbejdspladser samt med fraværet i staten og kommunerne.

Fraværet på jeres arbejdsplads

Et højt fravær – herunder sygefravær - kan have store konsekvenser for både medarbejder og arbejdspladsen. At gøre en indsats for at mindske fraværet, kræver et overblik over omfang og årsager. Fraværet bør derfor registreres systematisk og ensartet, så arbejdspladsen kan følge udviklingen i det interne fravær, se hvor stor en del af fraværet som fx skyldes egen sygdom og foretage sammenligninger med fraværet på andre arbejdspladser.

I denne guide kan I få hjælp til, hvordan I skal registrere og måle fraværet i jeres virksomhed, så I kan opgøre en fraværsprocent, der kan sammenlignes med Danmarks Statistiks fraværsstatistik.

Hvorfor måle fraværet

Formålet med at have en fraværsstatistik er især at kunne opgøre den arbejdsindsats, der går tabt på grund af fravær. Når arbejdspladsen kender den tabte arbejdsindsats, er det nemmere at sætte tal på omkostningerne.

Statistik giver også mulighed for andre informationer. Udover at sætte fokus på den tabte arbejdsindsats, kan fraværsstatistikken fx give overblik over årsagerne til fravær og i hvilke jobfunktioner, der er mest fravær. Ønsker I at fokusere på fravær, som følge af medarbejdernes egen sygdom, kan statistikken også bruges til det.

Resultaterne fra fraværsstatistikken kan bruges i APV processen til at målrette en indsats for at nedsætte sygefraværet.

Hvordan måler I fraværet

Fraværet kan måles på flere forskellige måder. I denne guide kan I få hjælp til at udregne en fraværsprocent. Fraværsprocenten viser fraværets omfang i forhold til den samlede arbejdsindsats. Ved at følge udviklingen i fraværsprocenten kan I se, om fraværet er faldende eller stigende.

Fraværsprocenten opgøres som antal fraværstimer i perioden i procent af mulige arbejdstimer i perioden. Med andre ord, viser fraværsprocenten hvor meget fravær jeres medarbejdere har i forhold til, hvor meget de kunne have arbejdet.

For at kunne udregne fraværsprocenten skal I løbende opgøre fraværsperioden, antal timer og årsagen til fraværet. På den måde får I også et overblik over fraværets længde og karakter. Oplysningerne kan også bruges til at lave intern statistik på arbejdspladsen og følge udviklingen over tid.

Fravær på grund af egen sygdom er blot én af de fraværsårsager, der opgøres i Danmarks Statistik. Hvis I ønsker at udarbejde en sygefraværsprocent kan det også gøres med udgangspunkt i de redskaber og metoder, I finder i denne guide. I så fald skal I blot fokusere på fraværsårsagen "Fravær pga. egen sygdom".

Hvornår er der tale om fravær?

Årsager til fravær

En medarbejder kan være fraværende af flere forskellige årsager. I denne statistik registreres 6 årsager:

  • Fravær pga. egen sygdom
  • Fravær pga. arbejdsskade
  • Fravær pga. børns sygdom – dvs. barns 1. (evt. 2.) sygedag samt andet fravær med betaling i forbindelse med børns sygdom
  • Fravær pga. barsel-, adoption- og børnepasningsorlov – dvs. mænds og kvinders fravær i forbindelse med barsel og adoption
  • Fravær til pasning af døende
  • Andet fravær – dvs. fravær med tilladelse i tilfælde af f.eks. lægebesøg, begravelse, flytning, bryllup etc.


Fravær på grund af ferie, særlige feriedage og omsorgsdage, kursusdeltagelse, faglige møder og organisationsarbejde samt fravær hvortil der ikke hører nogen form for betaling (herunder afspadsering) skal ikke registreres i denne statistik.

Sådan registrerer I fravær

For at registrere fravær, skal I registrere fraværsperioder, fraværstimer og fraværsårsag for hver ansat. Det er vigtigt, at fraværstimerne gøres op ud fra den enkelte ansattes normale arbejdstid.

Registreringen kan ske som vist i eksemplet nedenfor:

Medarbejder Start/slutdato Antal fraværstimer Fraværsårsag
Medarbejder 1 2/3 - 3/3 10 Egen sygdom
Medarbejder 2 5/8 - 13/9 200 Arbejdsulykke


Oplysningerne om den enkeltes fravær findes muligvis allerede i virksomhedens lønsystem. Hvis de ikke gør, kan I eventuelt bruge dette regneark, som er udarbejdet af Danmarks Statistik, til at registrere oplysningerne:

Udarbejdelse af fraværsstatistik for fravær pga. egen sygdom - xlsx

I kan sammenligne jeres fraværsprocent med fraværsprocenten for andre virksomheder, som findes i Statistikbanken i Danmarks Statistik. Klik på emnet ’arbejde, indkomst og formue’, klik på ’fravær og arbejdsstandsning og vælg ’fravær’:

Statistikbanken.dk

 

 

Henter PDF