Gå til hovedindholdet

Støj (vejledning)

Vejledningen indeholder metoder, som kan bruges til at vurdere støjbelastningen, og beskriver, hvad man bør overveje ved valg og indkøb af støjsvage maskiner og effektive høreværn. Mange støjbelastninger forebygges mest effektivt tidligt i byggeprocessen, og derfor indeholder vejledningen et særligt afsnit rettet mod bygherrer, projekterende og rådgivere med gode råd om, hvordan støjbelastningen kan nedbringes allerede under projekteringen.

Støj - BFA Bygge & Anlæg - pdf

Henter PDF