Gå til hovedindholdet

Snubleulykker i bygge og anlæg

Fald, gliden og snublen er en hyppig årsag til alvorlige ulykker i bygge- og anlægsbranchen.

Omkring en fjerdedel af de alvorlige ulykker i bygge- og anlægsbranchen sker når de ansatte falder eller snubler. Alvorlige ulykker er kendetegnet ved at de giver mere end tre ugers fravær, og at der er risiko for varige mén. 

Snubleulykker sker

 • Når der ’skydes genvej’ hen over oplagrede materialer og affald, fx fordi adgangsvejene ikke er anlagt hensigtsmæssigt.
 • På grund af glatte stilladser og mindre åbninger eller kanter mellem stilladsdæk I forbindelse med at medarbejderne bærer værktøj og materialer på terræn og trapper.
 • På grund af glat underlag som is og sne.
 • Under arbejde, fx når der trædes i affald, fordi der ikke løbende ryddes op.
 • På færdselsveje, fx fordi de er glatte, hullede eller der ligger materialer eller spild.
 • Ved udstigning af maskiner samt ved nedstigning fra stiger, fx når der trædes ned på ujævnt eller glat underlag.

Sådan undgår I snubleulykker, når I arbejder

Til arbejdsgiveren

 • Orienter jer om bygherrens planlægning på byggepladser omkring etablering og vedligeholdelse af adgangsveje, trapper, belysning, glatføreberedskab mv. og vurder, om det er tilstrækkeligt til jer.
 • Ved spjældarbejde, sørg for aftaler om dette med kunderne.
 • Undgå at medarbejderne skal bære værktøj og materialer.
 • Sørg for mekanisk transport helt frem til arbejdsstedet.
 • Organiser, at der ryddes op og holdes orden på adgangsveje og arbejdssteder.
 • Aftal med de ansatte, hvad du vil have dem til at gøre for at undgå snubleulykker.

Til de ansatte

 • Sig til og fra, når adgangsveje, trapper, belysning og glatførebekæmpelse ikke er i orden.
 • Undgå at bære ting, brug i stedet hjælpemidler til transport af værktøj og materialer helt frem til arbejdsstedet.
 • Ryd op ved at fjerne værktøj, materialer og spild, hvor du færdes og arbejder.
 • Skyd ikke genvej, men brug de planlagte adgangsveje.

Eksempler på snubleulykker i bygge- og anlægsbranchen

Murer

En ansat træder over oplagret materiel og vrider om på den ene fod, hvorved kroppens vægt forskydes over på det andet ben. Spolebenet brækker.

En ansat snubler over mellemrum mellem to køreplader. Får et vrid i knæet. Beskadiger ledbånd i knæet.

To murere går og laver opmuring fra stillads. Den ene kommer ved et uheld til at træde oveni en stabel af mursten, som kollegaen har stillet foran et stenhoved. Slår foden og vrikker rundt på foden. Der ligger gulvbrædder på en trappe. En ansat falder over dem, vrider i knæet og mærker et kraftig smæld i knæet.

Tømrer

En ansat bærer på en eternitplade fra firmabilen. Han snubler over fliser, der ligger ujævnt. Prøver pr. refleks at holde fast i pladen, hvorved han får et knæk i ryggen.

En ansat skal læsse stålregler af firmabilen. Underlaget er glat på grund af frostvejr. Han glider på underlaget og falder ned over stålreglerne, hvorved han pådrager sig et snitsår på venstre hånds pegefinger.

En tømrer går på et tag og mister fodfæstet, da taget er fugtigt. Skrider og falder ned på venstre arm, der bliver forstukket.

VVS'er 

En blikkenslager trækker dele af stilladset på plads, så han kan udføre en mindre opgave. Han falder og lander på ryggen.

En ansat kommer trækkende med et rullestillads i et p-hus. Der ligger is midt på dækket. Han glider på isen, falder bagover og tager fra med højre hånd.

På vej ned ad en gå-rampe hos en leverandør glider en ansat og vrikker rundt på anklen. Får brud på anklen. Rampen er ikke saltet og er derfor meget glat.

Elektriker

En ansat glider i våde blade på en udvendig kældertrappe og vrider sin højre ankel/fod. En kombination af støv og vand på byggepladsen bliver så glat, at en ansat falder i det. Han lander på sin skulder.

En ansat er ved at fræse riller og får overbalance med rillefræser på grund af en lille udsparing i gulvet. Falder ind i væggen og kommer til skade med skulder og arm.

På vej over en byggeplads træder den ansatte i noget sjap og falder.

En ansat skal bære kasser fra sin bil og ned i en kælder. På vej ned ad kældertrappen overser han de sidste to trin og falder ned på venstre fod/ankel. Han får ikke taget fra med hænderne, da han bærer på kasser.

De vigtigste AT-vejledninger

Faldrisiko på gulv – At-vejledning A.1.6

Vejledningen gælder for faste arbejdssteder fx værksted og kontor, men kan også anvendes som inspiration til forebyggelse på byggepladser. Vejledningen handler om årsager til fald på gulv, herunder skrid og snublen, samt om, hvordan man kan forebygge risikoen for fald i samme niveau.

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed – At-vejledning F.0.6

Vejledningen oplyser om, hvordan man kan skabe større sikkerhed gennem orden og ryddelighed. Vejledningen sætter endvidere fokus på en række risikoområder, hvor det er særligt vigtigt, at der er en god standard for orden og ryddelighed.

Henter PDF