Gå til hovedindholdet

Biologisk arbejdsmiljø - sådan sikrer man sig når arbejdet er i gang

Med god hygiejne og grundig forberedelse kommer man langt, når det handler om at beskytte sine medarbejderne mod sundhedsskadelige mikroorganismer i arbejdsmiljøet.

Hvad kan I gøre?

Der er en række forholdsregler, man bør tage, når man arbejder i et arbejdsmiljø, der kan være udsat for sundhedsskadelige mikroorganismer. Hvordan I bedst beskytter jer, afhænger af branchen, men her er en række vigtige grundregler:

 1. Fjern eller minimer det farlige
 2. Brug tekniske løsninger
 3. Beskyt kroppen og luftvejene
 4. Sørg for god hygiejne
 5. Brug jeres sunde fornuft og lyt til kroppen.

1) Fjern det farlige

Det allerbedste er selvfølgelig helt at fjerne faren, men det er ikke altid en mulighed. Det næstbedste er at reducere den. Det kan man gøre på flere måder, bl.a. ved at anvende andre materialer, der støver mindre.

Det er vigtigt at tilrettelægge arbejdet mest hensigtsmæssigt og identificere de arbejdsprocesser, der udsætter medarbejderne for mikroorganismerne og finde andre måder at udføre opgaverne på.

Sommetider er løsningen enkel. Videnskabelige forsøg viser fx, at gartnerier med agurkeproduktion med fordel kan fjerne udtjente planter, inden de tørrer ud. Så undgår medarbejderne at blive udsat for massive mængder støv fra de udtørrede plantedele, der risikerer at gøre dem syge med Organic Dust Toxic Syndrome (ODTS).

ODTS (Organic Dust Toxic Syndrome)

2) Brug tekniske løsninger

Når så meget som muligt er fjernet, kan man benytte sig af tekniske løsninger, som fx:

 • Indkapsling eller afskærmning af risikable processer
 • Udsugning
 • Hyppig udluftning
 • Affugtning eller tørring, inden der opstår vækst af mikroorganismer.

Et godt eksempel på, hvor meget det kan hjælpe at afskærme, er fra et blomstergartneri. Der satte man en skærm op omkring en sprøjtebom. Den kører frem og tilbage henover blomsterne og sprøjter med et biopesticid, der indeholder en bakterie. På grund af afskærmningen bliver medarbejderne nu kun udsat for en syttendedel af den mængde sprøjtemiddel, de tidligere blev udsat for.

3) Beskyt kroppen og luftvejene

Hvis de 2 første trin ikke har haft effekt eller været mulige, kan den enkelte medarbejder være nødt til at beskytte sig ved at bruge personlige værnemidler. Det fx være handsker, åndedrætsværn, heldragter og lign.

Som supplement eller alternativ skal arbejdspladser i visse tilfælde tilbyde medarbejderne vaccination mod sundhedsskadelige mikroorganismer. Fx skal ansatte, der i størstedelen af deres arbejdstid er beskæftiget med håndtering af spildevand, være effektivt vaccineret mod stivkrampe (tetanus), smitsom leverbetændelse (hepatitis A) og børnelammelse (polio), inden de starter med at arbejde.

4) God hygiejne

Vær omhyggelig med hygiejnen. 3 ting er vigtige:

 1. Gør ofte rent
 2. Fjern alle former for affald
 3. Vær grundig med personlig hygiejne.

Vask hænder ofte og tag ikke mikroorganismerne med hjem. På nogle arbejdspladser skal man skifte tøj og tage bad, før man går hjem, så man ikke tager svampe, vira eller bakterier med sig.

5) Brug jeres sunde fornuft og lyt til kroppen

Hoster du eller din kollega tit i forbindelse med nogle bestemte arbejdsgange, bør I drøfte det med ledelsen og gå til lægen. Men I skal selvfølgelig gøre alt for at undgå, at det kommer så vidt.

Der er stor forskel på procedurerne i forskellige brancher. Se eksempel fra byggebranchen her:

Eksempel fra byggebranchen

Du og din kollega renoverer gamle bygninger. Din kollega bliver dårlig på arbejdspladsen med hovedpine, svimmelhed og udslæt på huden. Det forsvinder, når han kommer hjem og vender tilbage, næste gang han møder på jobbet.

Det viser sig, at han netop er i gang med at arbejde i et område af bygningen, der er angrebet af skimmelsvamp, og det er sandsynligvis årsag til hans symptomer.

Begræns skaden

Luft godt ud og dan jer et overblik over skadens omfang. Er der tale om ganske lidt skimmelsvamp i fx flisefuger på et badeværelse, kan I selv fjerne det. Er der tale om store mængder, skal bygherren involvere ejeren, og de skal lave en tilstandsundersøgelse for at finde ud af, hvordan I fortsætter arbejdet, så kontakten med det skimmelramte materiale bliver minimal.

Søg læge

Den sygdomsramte skal søge læge for at finde ud af, om skimmelsvamp er årsagen til symptomerne. Lægen vil vurdere, om det kræver behandling, og hvornår det er hensigtsmæssigt at genoptage arbejdet.

Forebyg nye hændelser

Læg mærke til, om der er tegn på skimmelsvamp, der hvor I arbejder. Skimmelsvamp lugter, og der kan være synlig vækst på bygningsdelene. Vær særlig opmærksom, hvis én af jer udvikler fysiske symptomer.

Involver bygmester. Det er hans ansvar, at arbejdsmiljøet er i orden.

Henter PDF