Gå til hovedindholdet

Hvor varmt må der være på arbejdet?

Arbejdsmiljøloven siger, at temperatur og påklædning på en arbejdsplads skal passe til det arbejde, der bliver udført. Men under en hedebølge er der undtagelser fra de normale regler.

En passende temperatur på arbejdspladsen afhænger af, hvor fysisk anstrengende arbejdet er og hvilke arbejdsmetoder, der bliver brugt.

Temperaturen ved stillesiddende arbejde under normale klima- og arbejdsforhold bør holdes på 20-22 °C og må ikke overstige 25 °C.

Ved temperaturer på 23°C eller derover stiger antallet af klager over indeklimasymptomer ofte.

Hedebølge?

Hvis det er vanskeligt at holde temperaturen i lokalet under 25 °C i perioder, hvor temperaturen udenfor ikke er specielt høj, vil lokalet ofte være for varmt under en varmebølge eller hedebølge. For høje temperaturer kan bl.a. skyldes belysningen, mange mennesker i lokalet, maskiner og skærme samt solskin gennem store, uafskærmede vinduer.

I nogle situationer er det dog umuligt at holde temperaturen nede, fx under en hedebølge. Det accepteres normalt af Arbejdstilsynet. Men meget høje temperaturer kan give gener og udgøre en helbredsrisiko. Derfor bør man tage visse forholdsregler.

Gode råd under hedebølge

Bemærk, at det er individuelt, hvor meget mennesker påvirkes af varme.

 • Sørg for, at medarbejdere med stillesiddende arbejde får et passende antal pauser, hvis temperaturen er over 35 °C og luftfugtigheden er 40-60 pct.
 • Hvis luftfugtigheden overstiger 40-60 pct., skal medarbejdere med stillesiddende arbejde have pauser, selv om temperaturen er under 35 °C.
 • Pauserne skal holdes i lokaler med lavere temperatur eller udendørs.
 • Overvej, om der er mulighed for at forskyde arbejdstiden (fx start tidligere på dagen).
 • Forsøg at lave rotation mellem opgaverne ved fysisk krævende arbejde.
 • Påklædningen bør være let. Hvis der er krav om uniform, som er varm, skal pauserne eventuelt være længere. Alternativt skal pauserne holdes i lokaler med lavere temperatur.
 • Hav altid fokus på, om beklædningen er væsentlig for sikkerheden. I kan dog i nogle tilfælde tænke alternativt – fx brug af langt forklæde kombineret med shorts, frem for lange bukser.
 • Medarbejderne skal have adgang til rigeligt drikkevand.
 • Vær særlig opmærksom på risikogrupper. Det vil sige gravide, ældre og medarbejdere med hjerte- eller lungesygdomme. Risikogrupperne skal eventuelt have længere pauser, eller helt undgå at blive udsat for de høje temperaturer.
 • Hvis en medarbejder har symptomer på varmeudmattelse (svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine), skal medarbejderen straks hjælpes ud i køligere omgivelser. Sørg desuden for, at medarbejderen får rigeligt at drikke.
 • Hvis en medarbejder besvimer eller falder om, skal der tilkaldes en ambulance. Hedeslag skal behandles akut.

Varmefri?

Om man må gå hjem fra sit arbejde og holde fri, når det er hedebølge og meget varmt på arbejdspladsen, er ikke reguleret i arbejdsmiljøloven.

Arbejdsgiveren skal ifølge loven træffe de nødvendige foranstaltninger, hvis det bliver så varmt, at der er fare for sikkerhed og sundhed. Men hvad der er arbejdstid, og hvornår man må forlade sit arbejde og holde fri, er et arbejdsretligt spørgsmål. Om man må holde varmefri vil eventuelt fremgå af den overenskomst, man er omfattet af, eller øvrige aftaler mellem arbejdsgiver og de ansatte. Prøv vores quiz om hedebølge på arbejdspladsen.

Har du styr på arbejdsmiljøet i sommervarmen?

Henter PDF