Gå til hovedindholdet

Grænseværdi for chrom 6

Der er, i Arbejdstilsynets bekendtgørelsen om grænseværdier for stoffer og materialer, fastsat grænseværdier for en række kemiske stoffer og materialer i arbejdsmiljøet, herunder chrom 6-forbindelser.

Grænseværdien for chrom 6-forbindelser i arbejdsmiljøet blev skærpet den 1. juli 2020 til 0,001 mg/m3 (1 µg/m3) som gennemsnitskoncentration i luften over 8 timer, dog 0,0005 mg/m3 (0,5 µg/m3) for strontiumchromat.

På anbefaling fra arbejdsmarkedets parter er det hensigten på sigt at sænke grænseværdien for chrom 6 yderligere til 0,00025 mg/m3 (0,25 µg/m3), medmindre der viser sig tekniske/økonomiske eller kontroltekniske hensyn, der ikke gør det muligt. Derudover ser Arbejdstilsynet og Arbejdsmarkedets parter på mulighederne for eventuelle supplerende initiativer i forhold til arbejde med chrom 6.

Henter PDF