G� til hovedindholdet

Helbredsbaseret grundlag for grænseværdier

Nedenfor finder du det videnskabeligt helbredsbaserede dokumentationsgrundlag for de kemiske stoffer, hvor et sådant er udarbejdet i Danmark.

Tabellen herunder er en oversigt over kemiske stoffer, hvor der er udarbejdet et videnskabeligt helbredsbaseret dokumentationsgrundlag i Danmark forud for fastsættelse af ny eller revideret dansk grænseværdi.

Tabellen indeholder links til rapporter fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), evalueringer fra Arbejdstilsynets videnskabelige kvalitetsudvalg (VKU) og i visse tilfælde NFA’s svar på disse evalueringer. Under tabellen kan du læse mere om grundlaget for at materialet udarbejdes.

Hvordan tilvejebringes et videnskabeligt helbredsbaserede grundlag for grænseværdier?

Fastsættelse af grænseværdier sker ud fra en afvejning af det videnskabeligt helbredsmæssigt dokumentationsgrundlag og tekniske og økonomiske aspekter for virksomhederne ved at skulle efterleve grænseværdien, herunder de tekniske muligheder for at kunne måle og dermed kontrollere de pågældende grænseværdier. Du kan læse mere om grænseværdier her:  

Hvad er grænseværdier i arbejdsmiljøet?

I de tilfælde hvor det videnskabelige helbredsbaserede grundlag er udarbejdet i Danmark, offentliggør det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) en rapport. Denne rapport bliver evalueret af Arbejdstilsynets videnskabelige kvalitetsudvalg (VKU), som er sammensat af uafhængige eksperter fra relevante myndigheder og forskningsinstitutioner.

I forbindelse med fastsættelse af EU-grænseværdier er det det Europæiske Kemikalieagenturs Videnskabelige Komite for Risikovurdering, RAC, som står for udarbejdelse af det videnskabelige helbredsmæssige grundlag for grænseværdier. Hver gang RAC har afsluttet arbejdet med et stof, offentliggør den i en udtalelse om det videnskabeligt helbredsbaserede grundlag for det pågældende stofs grænseværdi. Disse udtalelser kan du finde her:

Stofvurderinger vedrørende grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering - ECHA - European Chemicals Agency

Indtil 2018 blev opgaven varetaget af EU’s komite for grænseværdier i arbejdsmiljøet (SCOEL). Du kan finde rapporter fra denne komite her:

SCOEL Recommendations - rapporter fra EU's komité for grænseværdier - pdf

Der udarbejdes også videnskabeligt helbredsmæssigt grundlag for grænseværdier i andre lande. Særligt rapporter fra den Hollandske Sundhedsråd (DECOS) og Tysklands MAK-kommission, vil kunne anvendes i forbindelse med fastsættelse af grænseværdier i Danmark. Det kan du se mere om i de følgende links:

Dutch Expert Committee on Occupational Safety (DECOS)

MAK-Collection for Occupational Health and Safety

Henter PDF