Gå til hovedindholdet

Det kan du gøre som medarbejder

Du kan forebygge håndeksem ved at pleje din hud.

Pas på din hud: vask, tør og smør

Det er vigtigt, at du har en god håndhygiejne. Det vil sige, at du vasker dine hænder ofte. Vask huden med mild parfumeret sæbe og lunkent vand. Håndsprit, som indeholder fugtende stoffer som glycerol, er mere skånsomt end vand og sæbe. Tør hænderne grundigt, også mellem fingrene. Hav ikke ringe på ved vådt og smudsigt arbejde, da fugt og smuds under ringene kan irritere huden.

Fugt huden med håndcreme så ofte det er praktisk muligt. Efter hver arbejdsperiode, efter arbejdsdagen, efter arbejdsdagens slutning og til natten er en god anbefaling. Brug ikke hudcreme lige før, du ifører dig beskyttelseshandsker.

Vælg hudrensemiddel og hudcreme som er parfumefri. Det er din arbejdsgiver, som skal forsyne dig med passende sæber og hudcremer.

Såkaldte barrierecremer beskytter ikke huden, men kan lette rensning af snavset hud.

Anvend personlige værnemidler – forklæde, handsker

Du skal anvende personlige værnemidler, hvis du ikke kan undgå hudkontakt med farlige stoffer og materialer, herunder dem der kan irriterende huden eller give allergi.

De personlige værnemidler som beskytter huden er typisk:

  • Handsker
  • Forklæde
  • Beskyttelsestøj
  • Visir eller beskyttelsesbriller
  • Beskyttelsessko

Det er vigtigt, at de personlige værnemidler, som du anvender, beskytter mod de kemikalier, som du arbejder med. Du kan se på mærkningen, hvilke krav sikkerhedsskoene opfylder.

Beskyt hænderne - anvend handsker med bomuldshandsker indeni

Hænderne er den del af din krop, som er mest udsat for kemikalier.

Vær derfor opmærksom på disse ting, når du vælger handsker:

  • Hvilke kemikalier skal handskerne beskytte imod? Kontroller mærkningen i handskerne, et såkaldt piktogram, for at se, hvad de beskytter imod. For eksempel kan opløsningsmidler gå igennem handsker af uegnet materiale. Ofte er der anbefalinger om handskemateriale i sikkerhedsdatabladet
  • Hvor længe skal handskerne beskytte? Handsker som bruges som beskyttelse mod kemikalieblandinger skal skiftes oftere.
  • Er der risiko for, at handskerne går i stykker, fordi du arbejder med noget skarpt, slibende eller koldt/varmt?
  • Vælg beskyttelseshandsker af det rette materiale, størrelse og pasform.

Du må ikke vaske og genbruge engangshandsker. Handskematerialet kan modstå kemikaliet i en begrænset periode. Kassér handskerne, før kemikaliet begynder at trænge ind i handsken, ellers kan dine hænder blive eksponeret.

Du kan risikere at få kemikalier på dig, når du tager beskyttelseshandskerne af. Det kan ske uden, at du mærker det. Derfor er det vigtigt, at du er oplært og instrueret i, hvordan du tager handskerne korrekt af, og at du er opmærksom på at følge instruktionerne i dit daglige arbejde.

Beskyttelseshandsker af plast eller syntetisk gummi er mindre allergifremkaldende end handsker af naturgummi eller latex. er pudderfri og med et lavt indhold af proteiner for at forebygge latex-allergi. Derudover er det en god idé at have en anden type handsker som alternativ.

Dine hænder bliver ofte fugtig inden i handskerne. Fugt irriterer huden. Det er derfor en god idé at bruge bomuldshandsker inden i beskyttelseshandskerne. Bomuldshandsker gør det også lettere at tage beskyttelseshandsken af og på.

Øjenbeskyttelse

Det er vigtigt at øjenbeskyttelse beskytter øjnene mod for eksempel stænk fra kemikalier, flyvende partikler, støv og skadelig stråling. Der må ikke komme stænk ind fra oven, fra neden eller fra siden. Samtidigt må synfeltet må ikke forværres. Hvis du bruger briller er visir eller beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse at foretrække. Øjenbeskyttelse skal holdes rent og vaskes efter hver gang det bruges.

Hvis du har allergi, så vær ekstra opmærksom ved valg af erhverv

Hvis du er allergiker, når du foretager dit erhvervsvalg, kan du med fordel orientere dig i informationsmaterialet fra Sundhedsstyrelsen. Her er råd om erhvervsvalg og information om risici for at få astma og eksem i forskellige erhverv.

Dit job, dit valg, dine valgmuligheder - Sundhedsstyrelsen - pdf

Henter PDF