G� til hovedindholdet

Personløft med kran

Kraner er ikke indrettet til personløft, og må derfor normalt ikke anvendes på denne måde. Der er dog ifølge reglerne enkelte undtagelser.

Normalt er det ikke tilladt at benytte kraner ved personløft, men ved lejlighedsvis lettere arbejde og arbejdsopgaver af helt speciel karakter og kort varighed, må der efter reglerne i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, undtagelsesvist løftes personer med kraner. Det forudsætter, at det ved den konkrete arbejdsopgave ikke umiddelbart er muligt at anvende et mere egnet teknisk hjælpemiddel til at arbejde i højden, som samtidig sikrer ergonomisk hensigtsmæssige forhold. Hvis dette gør sig gældende samt en række andre krav, kan arbejdsgiveren vælge kran til personløft ved arbejde i højden.

Bilag 1 - Personløft med kran

Hvilke krav skal være opfyldt?

Nogle af de væsentlige krav, der skal være opfyldt ved personløft med kran, er bl.a. at kranen mindst skal have en tilladelig belastning på 1.500 kg. i den stilling, hvor personløftet sker.

Derudover må det samlede løft med kurv, personer, materialer og værktøj ikke overstige ¼ af kranens tilladelige belastning og må aldrig være over 1.000 kg. Der gælder også en række krav til de krankurve eller platforme, der anvendes i forbindelse med personløft med kran, fx krav til rækværker, ophængningsstativ, og det løftetilbehør der anvendes.

Krav til krankurve

Krankurvene skal være indrettet efter reglerne i bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler og under hensyn til de regler, der er fastsat i bilag 1 i Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Det betyder, at nye krankurve og platforme skal indrettes med en adgangslåge, der ikke må åbne udad. Derudover skal de være indrettet med forankringspunkter til faldhindrende udstyr, der mindst skal kunne optage en kraft på 3 kN. Se bilag. Eksisterende krankurve, der er sikre at anvende, kan efter Arbejdstilsynets administrative praksis stadig anvendes, når de ikke er indrettet med en låge. På samme måde kan eksisterende krankurve uden forankringspunkter til faldhindrende udstyr stadig anvendes. Efter Arbejdstilsynets administrative praksis kan det faldhindrede udstyr i stedet fastgøres i kranens hejsekrog.

Ud og indstigning af krankurven sker på terræn e.l. Krankurven må ikke forlades af de personer, der løftes og må ikke anvendes som elevator.

Henter PDF