Gå til hovedindholdet

Hovedeftersyn

Mindst hver 12. måned skal byggepladselevatorer have udført et hovedeftersyn. Hovedeftersynet foretages af en sagkyndig f.eks. fra et elevatorfirma. Den sagkyndige person skal være i besiddelse af et uddannelsesbevis i henhold til Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Hovedeftersynet skal udføres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, dog skal hovedeftersynet altid omfatte eftersyn af:

 1. Mekaniske dele, herunder sliddele og bærende dele,
  Ad 1: Den sagkyndiges vurdering af at byggepladselevatoren er i en stand hvor det må forventes at den ved normal drift er sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig at anvende indtil næste hovedeftersyn, herunder at leverandørens anvisninger mv. for eftersyn og udskiftning af sliddele følges.
  Det skal endvidere kontrolleres at byggepladselevatoren ikke har skader, som nødvendiggør en reparation.
 2. Sikkerhedsudstyr, herunder overlast- og stabilitetssikringen,
  Ad 2: Som minimum skal der udføres kontrol af hastighedsvagt (faldtest/droptest), bremser, overlastsikring og alarmer. Hvis fabrikanten ikke anviser belastning skal faldtest/droptest udføres med 100% tilladt arbejdsbelastning.
 3. Betjeningsanordninger,
 4. Energitilførsel, og
 5. Hydrauliske, pneumatiske og elektriske komponenter.
 6. Endvidere skal altid udføres en statisk belastningsprøve i forbindelse med hovedeftersynet. Hvis byggepladselevatoren ikke er opsat ved hovedeftersynet skal belastningsprøven udføres inden næste opstillingskontrol.
  Ad 6: Belastningsprøven skal udføres efter fabrikantens anvisning. Hvis fabrikanten ikke anviser belastning skal belastningsprøven udføres med 150% tilladt arbejdsbelastning.
  Belastningsprøven skal udføres med løse vægte (ved løse vægte forstår Arbejdstilsynet f.eks. lodder eller beholdere med vand).

Henter PDF