Gå til hovedindholdet

Periodiske undersøgelser af køle- og varmepumpeanlæg

Køle- og varmepumpeanlæg skal, hvis de indeholder trykbeholdere, rørsystemer eller andre trykbærende enheder i kontrolklasse A eller B, periodisk undersøges.

Køleanlæg indeholder trykbeholdere, rørsystemer samt andre enheder der skal periodisk undersøges af et akkrediteret inspektionsorgan eller af virksomheden selv (egenkontrol).

Periodisk undersøgelse omfatter eftersyn og besigtigelse. Dette eftersyn må ikke forveksles med det årlige eftersyn, der skal udføres af en uddannet kølemontør.

Læs mere om Periodiske undersøgelser i:

Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr - AT-vejledning B.4.10

Som udgangspunkt gælder nedenstående intervaller mellem periodiske undersøgelser:

 

Intervaller mellem periodiske undersøgelser
  Besigtigelse Eftersyn
Trykbeholdere 4 år 2 år
Rørsystemer 8 år  2 år

Et inspektionsorgan kan i forbindelse med en periodisk inspektion vurdere, at anlæggets stand kræver, at intervallet for næste besigtigelse begrænses til 2 år, 1 år eller 6 måneder.

Et inspektionsorgan kan i forbindelse med en serie af undersøgelser vurdere, at intervallet til næste undersøgelse kan udvides til 6 eller 8 år. Intervallerne er nærmere beskrevet i bekendtgørelse 100 om anvendelse af trykbærende udstyr, bilag 5. 

Intervallet frem til næste periodiske undersøgelse regnes fra den kalendermåned, hvor opstillingskontrollen blev gennemført eller fra den måned, hvor den seneste periodiske undersøgelse blev gennemført.

Tidspunktet for den efterfølgende periodiske undersøgelse er den kalendermåned, hvor det pågældende interval udløber. Den periodiske undersøgelse skal være udført senest 5 måneder efter den kalendermåned, hvor intervallet udløber, medmindre intervallet er på under 1 år, hvor undersøgelsen skal være udført i den pågældende kalendermåned.

Hvis en periodisk undersøgelse ikke er gennemført inden for den gældende frist, skal anlægget tages ud af drift på forsvarlig måde og må ikke tages i brug igen, før undersøgelsen er gennemført med tilfredsstillende resultat.

Henter PDF