G� til hovedindholdet

Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (sexchikane) fra kollegaer og ledere er et alvorligt arbejdsmiljøproblem, som skal forebygges og håndteres.

Få hjælp på Arbejdstilsynets Hotline om krænkende handlinger

Alle kan ringe til Hotlinen. Du kan ringe, fx hvis du selv, en kollega eller ven er blevet krænket på arbejdspladsen. Du kan også ringe, hvis du som leder eller din virksomhed vil forebygge krænkende handlinger eller har akutte problemer. Arbejdstilsynets hotline kan hjælpe dig med:

  • Generel vejledning om, hvordan man kan forebygge og håndtere krænkende handlinger
  • Vejledning om, hvordan du kan håndtere en konkret situation
  • At klage over krænkende handlinger på arbejdspladsen.

Ring 70 22 12 80

Hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Henter PDF