Gå til hovedindholdet

Chikane og anden krænkende adfærd fra borgere og kunder

I jobs hvor man har kontakt med personer, som ikke er ansat i virksomheden, fx borgere, pårørende, elever, klienter, indsatte, kunder, samarbejdspartnere eller andre, kan der være risiko for krænkende adfærd.

Krænkende adfærd kan komme til udtryk på mange forskellige måder fx i form af chikane, seksuel chikane (sexchikane), trusler eller nedværdigende kommentarer og kan forekomme både face-to-face og digitalt.

Medarbejdere kan være i risiko for at blive udsat for krænkende adfærd både i og uden for arbejdstiden.

Hvad er krænkende adfærd fra borgere og kunder?

Forebyggelse og håndtering

Krænkende adfærd fra borgere og kunder skal forstås, forebygges og håndteres som et alvorligt arbejdsmiljøproblem.

Arbejdstilsynet betragter krænkende adfærd fra borgere og kunder som arbejdsrelateret psykisk vold.

Få hjælp til hvad du kan gøre for at forebygge og håndtere krænkende adfærd – afhængig af din situation eller rolle på arbejdspladsen:

Til dig der oplever/har oplevet krænkende handlinger

Til dig der er arbejdsgiver eller leder

Til dig der er nøgleperson i arbejdet med arbejdsmiljø

Andre materialer om forebyggelse og håndtering

Gode råd

Forebyggelse og håndtering af krænkende adfærd fra borgere og kunder

Forebyggelse af vold

Forløbet efter voldsepisoder

Beskyt unge mod krænkende adfærd

Et godt psykisk arbejdsmiljø - forebyg seksuel chikane - Arbejdsmiljørådet - pdf

Værktøj

Hvor går grænsen - start snakken med dialogkortene om seksuel chikane (sexchikane)

Vold og trusler: Værktøj

Regler

Psykisk arbejdsmiljø - Bekendtgørelse 1406 - 2020

Psykisk arbejdsmiljø - Ændringsbekendtgørelse 1864 - 2023 - Retsinformation

Vold - AT-vejledning D.4.3

Krænkende handlinger fra kollegaer, ledere og andre ansatte

Arbejdstilsynet har samlet gode råd, regler og værktøjer om krænkende handlinger fra kollegaer, ledere og andre ansatte

 

Få hjælp på Arbejdstilsynets Hotline om krænkende handlinger

Alle kan anonymt ringe til Hotlinen. Du kan ringe, fx hvis du selv, en kollega eller ven er blevet udsat for krænkende adfærd i forbindelse med arbejdet. Du kan også ringe, hvis du som leder vil forebygge krænkende adfærd eller har akutte problemer i din virksomhed.

Arbejdstilsynets hotline kan hjælpe dig med:

  • Generel vejledning om, hvordan man kan forebygge og håndtere krænkende adfærd
  • Vejledning om, hvordan du kan håndtere en konkret situation
  • At klage over krænkende adfærd på arbejdspladsen.

Du kan læse mere om Arbejdstilsynets Hotline:

Hotline om krænkende handlinger, mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen

Henter PDF