G� til hovedindholdet

Om forløbet efter voldsepisoder

Hvis uheldet er ude, og medarbejdere i virksomheden bliver udsat for vold i forbindelse med deres arbejde, er der en række tiltag, som dels skal medvirke til at forebygge, at det sker igen, dels medvirke til, at både den berørte medarbejder og kollegaerne kan komme igennem oplevelserne på den bedste måde.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Førstehjælp

Som arbejdsgiver skal du sørge for, at dine medarbejdere får adgang til fysisk og psykisk førstehjælp efter en voldsepisode.

Førstehjælp - hvordan du sørger for førstehjælp til dine medarbejdere

Anmeldelse af vold som arbejdsulykke

En voldsepisode betragtes som en arbejdsulykke, og som ved alle andre arbejdsulykker har du som arbejdsgiver pligt til at anmelde voldsepisoden til Arbejdstilsynet, hvis episoden medfører fravær mere end den dag, hvor voldsepisoden skete.

Anmeld arbejdsulykken - hvordan du skal forholde dig ved arbejdsulykker

Registrer episoderne

Efter en voldsepisode har du pligt til som arbejdsgiver at sørge for, at episoden bliver registreret og evalueret. På den baggrund skal du vurdere, om virksomhedens plan for forebyggelse eventuelt skal revurderes.

Registrer episoderne - registrering af vold, og hvordan det kan bruges

Videre efter vold - få inspiration fra andre

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Opfølgende samtale og støtte

Efter en voldsepisode er det en god idé at gennemføre en opfølgende samtale med de medarbejdere, der har været involveret i voldsepisoden.

Eftervirkninger fra en eller flere voldsepisoder kan strække sig over dage, uger, måneder og i værste tilfælde år. Du bør derfor som arbejdsgiver bevare fokus på de voldsramte også på længere sigt.

Opfølgende samtale og støtte

Læs eventuelt mere om forebyggelse og håndtering af vold:

Vold - AT-vejledning D.4.3

Forebyggelse af vold

Krænkende handlinger fra borgere, kunder mv

Spørgsmål og svar

 • EASY: Hvordan anmelder jeg en arbejdsulykke?

  Den eller de medarbejdere, der skal anmelde arbejdsulykker, skal have en MitID medarbejdersignatur med rettighed til EASY, der er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

  Før virksomheden kan indsende en anmeldelse fra EASY, skal dens forsikringspolice indtastes.

  Sådan anmelder du en ulykke i EASY

  Videoen fortæller, hvordan du får de rigtige rettigheder og anmelder en arbejdsulykke i EASY

  Læs mere

  Anmeld arbejdsulykken

Henter PDF