Gå til hovedindholdet

Om forløbet efter voldsepisoder

Hvis uheldet er ude, og medarbejdere i virksomheden bliver udsat for vold i forbindelse med deres arbejde skal der iværksættes nogle tiltag. Tiltagene skal dels medvirke til at forebygge, at det sker igen, dels medvirke til, at både den berørte medarbejder og kollegaerne kan komme igennem oplevelserne på den bedste måde.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

Førstehjælp

Som arbejdsgiver skal du sørge for, at dine medarbejdere får adgang til fysisk og psykisk førstehjælp efter en voldsepisode.

Førstehjælp - hvordan du sørger for førstehjælp til dine medarbejdere

Anmeldelse af vold som arbejdsulykke

Du har som arbejdsgiver pligt til at anmelde voldsepisoden til Arbejdstilsynet, hvis episoden medfører fravær mere end den dag, hvor voldsepisoden skete. Ulykker, der forventes at medføre ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven, skal anmeldes, selvom der ikke har været arbejdsudygtighed (fx et brud på en finger, som potentielt kan give mén).

Anmeld arbejdsulykken - hvordan du skal forholde dig ved arbejdsulykker

Registrer arbejdsulykker

Du har som arbejdsgiver pligt til at føre en liste over og udarbejde rapporter om eventuelle arbejdsulykker.

Formålet med listerne og rapporterne er, at hændelsesforløbene bliver skrevet ned og kan anvendes til at forebygge lignende arbejdsulykker. På den måde kan viden og beslutninger blive dokumenteret og fastholdt i virksomheden. Listerne og rapporterne kan danne grundlag for en analyse af, hvor og hvorfor ulykkerne sker.

På virksomheder med en arbejdsmiljøorganisation (AMO) skal du give AMO adgang til disse lister og rapporter.

Videre efter vold - få inspiration fra andre

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Opfølgende samtale og støtte

Efter en voldsepisode er det en god idé at gennemføre en opfølgende samtale med de medarbejdere, der har været involveret i voldsepisoden.

Eftervirkninger fra en eller flere voldsepisoder kan strække sig over dage, uger, måneder og i værste tilfælde år. Du bør derfor som arbejdsgiver bevare fokus på de voldsramte også på længere sigt.

Opfølgende samtale og støtte

Læs eventuelt mere om forebyggelse og håndtering af vold:

Vold - AT-vejledning D.4.3

Forebyggelse af vold

Krænkende handlinger fra borgere, kunder mv

Spørgsmål og svar

 • EASY: Hvordan anmelder jeg en arbejdsulykke?

  Den eller de medarbejdere, der skal anmelde arbejdsulykker, skal have en MitID medarbejdersignatur med rettighed til EASY, der er Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

  Før virksomheden kan indsende en anmeldelse fra EASY, skal dens forsikringspolice indtastes.

  Sådan anmelder du en ulykke i EASY

  Videoen fortæller, hvordan du får de rigtige rettigheder og anmelder en arbejdsulykke i EASY

  Læs mere

  Anmeld arbejdsulykken

Sidst revideret: 12. december 2019

Henter PDF