Gå til hovedindholdet

Manglende forudsigelighed ved væsentlige ændringer

Hvis medarbejderen ikke kan forudsige de væsentligste forhold, der vedrører egne arbejdsfunktioner og samarbejdsflader i fremtiden, kan det føre til usikkerhed og stress.

Omstruktureringer, ændringer i driften og andre typer af forandringer er et grundvilkår for de fleste arbejdspladser. Information til tiden skaber forudsigelighed, og forudsigelighed mindsker utryghed og uvished. Det er dog ikke meningen, at man skal kunne forudsige alle detaljer i arbejdsdagen.

Forudsigelighed om væsentlige ændringer handler om de store linjer – fx om man har et job i fremtiden og om jobbets geografiske placering.

Sådan arbejder I med at løse problemerne

For at øge forudsigeligheden i forbindelse med væsentlige ændringer er det en god ide, at medarbejderne altid informeres klart og tydeligt om deres egne fremtidige arbejdsfunktioner og samarbejdsrelationer. Det gælder især information om ændringer, der kan få negativ betydning for den enkelte. Også de medarbejdere, der ikke får ændret deres arbejdsfunktioner, bør informeres ordentligt, så de undgår unødige spekulationer og kan bruge deres energi konstruktivt.

Information er særligt påkrævet i forbindelse med forestående virksomhedslukninger eller personalenedskæringer. Det gælder ikke mindst information om, hvor omfattende nedskæringerne er, og hvor mange og hvem der bliver berørt. Sådanne oplysninger bør gives så hurtigt som muligt. Samtidig skal der tages hånd om de medarbejdere, der oplever risikoen for at blive afskediget som særligt belastende.

Det kan også dæmpe stressreaktioner, at de direkte berørte medarbejdere får tilbud om professionel rådgivning og støtte i forbindelse med nyt valg af arbejde og eventuel efteruddannelse.

Desuden er det vigtigt at involvere medarbejderne, så de får mulighed for at påvirke deres fremtidige rolle i organisationen, og at give medarbejderne indflydelse på, hvilke opgaver de skal have ansvar for fremover, og i hvilken retning deres karriere skal gå.

For at understøtte det psykiske arbejdsmiljø ved ændringer kan der desuden være brug for kompetenceudvikling, støtte og coaching.

Henter PDF