Gå til hovedindholdet

Manglende udviklingsmuligheder

Medarbejdere med dårlige udviklingsmuligheder har oftere stress, er mere trætte og føler sig ved dårligere helbred end andre.

Udviklingsmuligheder drejer sig om, hvorvidt jobbet giver medarbejderen mulighed for at lære nyt på arbejdet, og om jobbet er afvekslende og stiller forskellige krav til medarbejderens kompetencer. Forskning viser, at udviklingsmuligheder er en positiv jobfaktor, fordi de skaber motivation og jobtilfredshed, men også fordi de giver medarbejderne bedre muligheder for at håndtere krav i arbejdet.

Ensidigt arbejde og manglende udviklingsmuligheder kan skabe apati, hjælpeløshed, passivitet og frustration. Medarbejdere med dårlige udviklingsmuligheder er oftere mere stresset, er mere trætte og har dårligere selvvurderet helbred end personer med gode udviklingsmuligheder.

Sådan arbejder I med at løse problemerne

Dette kan være med til at give udviklingsmuligheder:

  • Man har indflydelse på eget arbejde
  • Arbejdet giver mulighed for at lære nyt
  • Man har mulighed for at bruge sin kunnen og færdigheder på nye måder
  • Arbejdet er varieret
  • Arbejdet lægger op til, at man tager initiativer.

Mulighederne for at lære nyt i arbejdet kan bl.a. styrkes gennem effektiv instruktion i arbejdet, sidemandsoplæring, kollegial og ledelsesmæssig støtte og konstruktiv feedback, supervision samt målrettet efteruddannelse. Ved årlige udviklingssamtaler kan medarbejderen desuden drøfte med sin nærmeste leder, hvordan man kan sikre udvikling, fx gennem omplaceringer og nye arbejdsopgaver.

Henter PDF