Gå til hovedindholdet

Psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser

Hvis der er en særlig risiko for traumatiske hændelser i arbejdet, skal arbejdsgiveren sørge for, at der er de nødvendige foranstaltninger vedrørende psykisk førstehjælp, herunder bl.a. udpege personer, der kan stå for den psykiske førstehjælp. Om nødvendigt skal virksomheden indhente bistand fra særligt sagkyndige.

Arbejdsgiveren skal sørge for, at medarbejdere, der har været udsat for en traumatisk hændelse, enten direkte eller som vidner, har adgang til psykisk førstehjælp.

Psykisk førstehjælp gives af en hjælper, der er udpeget til at stå for den psykiske førstehjælp, til en medarbejder, der har været udsat for en traumatisk hændelse. Hjælperen kan være en person fra virksomheden eller en ekstern person. Virksomheden skal dog under alle omstændigheder have udpeget et antal personer, der kan stå for den indledende psykiske førstehjælp, indtil eventuelle eksterne kan overtage den psykiske førstehjælp.

De vigtigste At-vejledninger og bekendtgørelser

Vold - AT-vejledning D.4.3

Vejledningen handler om arbejdsgiverens pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold, og hvordan man kan samarbejde om at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold.

Arbejdets udførelse - Bekendtgørelse 1839 - 2023

Henter PDF