Gå til hovedindholdet

Ringe indflydelse på eget arbejde

Lav indflydelse på eget arbejde er en af de vigtigste risikofaktorer i forhold til stress og stressrelaterede sygdomme.

Indflydelse på eget arbejde angår mængden af arbejde, pauser og arbejdstider, hvad man laver, hvilke arbejdsmetoder og arbejdsredskaber man bruger, hvordan man løser arbejdsopgaverne, hvornår man løser de enkelte arbejdsopgaver (rækkefølgen), og hvem man arbejder sammen med.

Meget tyder på, at man ikke kan få for meget indflydelse på eget arbejde, mens lav indflydelse ofte giver ringere motivation, lavere produktivitet og dårligere kvalitet i arbejdet. Lav indflydelse på eget arbejde er en af de vigtigste risikofaktorer i forhold til stress og stressrelaterede sygdomme.

Derfor er det et problem for arbejdsmiljøet

Lav indflydelse på eget arbejde er en af de vigtigste risikofaktorer i forhold til stress og stressrelaterede sygdomme som fx hjerte-karsygdomme. Det gælder især, når den lave indflydelse er kombineret med høje krav og lav social støtte.

Lav indflydelse giver ofte ringere motivation, lavere produktivitet og dårligere kvalitet i arbejdet. Arbejdspladsens sygefravær og personaleomsætning vil også ofte være højere, når medarbejderne har ringe indflydelse på arbejdet. Omvendt kan høj grad af indflydelse på eget arbejde modvirke belastningsreaktioner selv ved relativt høje krav. Det gælder også krav, der ligger lidt over, hvad medarbejderen aktuelt er i stand til at imødekomme.

Sådan arbejder I med at løse problemerne

Medarbejdernes indflydelse på eget arbejde kan øges ved, at ledelsen i højere grad inddrager dem i planlægningen af arbejdet og fordelingen af arbejdsopgaver. For at denne uddelegering og inddragelse skal kunne forebygge stress, er det dog væsentligt, at kravene svarer nogenlunde til, hvad medarbejderne har af færdigheder og ressourcer til at udføre opgaven.

En sådan delegering kan fx ske ved at gøre arbejdet mere projektorganiseret eller teambaseret.

Henter PDF