Gå til hovedindholdet

Aktører i ledelsessystemet og de tre ledelseslag

Der er mange aktører på en arbejdsplads, som har opgaver med betydning for det psykiske arbejdsmiljø: Ledere, stabsfunktioner (som HR-afdeling og arbejdsmiljøprofessionelle) og samarbejdsorganer (som AMO, SU eller MED). Alle aktørerne er vigtige for at få mere system i ledelsen af det psykiske arbejdsmiljø.

Disse værktøjer har primært fokus på lederne og deres opgaver i relation til det psykiske arbejdsmiljø.

På alle arbejdspladser skal ledelsen fastlægge mål, skabe rammer og en systematik, der sikrer at målene kan opfyldes og at arbejdet kan udføres. På mellemstore og store virksomheder er disse opgaver ofte delt imellem ledelseslagene. For at driften kan fungere, skal der være kommunikation og dialog mellem ledelseslagene. Det gælder også, hvis der skal skabes et godt psykisk arbejdsmiljø.

Ledelsen kan inddeles i tre ledelseslag:

  • strategisk ledelse,
  • ledelse af ledelse og
  • ledelse af medarbejdere og drift

Man kan som leder godt være tilknyttet flere ledelseslag.

Figuren nedenfor viser de tre ledelseslag og deres hovedopgaver i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

 

Ledelsessystemets aktører for trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Strategisk ledelse, Ledelse af ledelse, Ledelse af medarbejdere og drift

Det er afgørende, at der er tydelig kommunikation mellem ledelseslagene, så fx politikker/retningslinjer, visioner og strategiske mål for det psykiske arbejdsmiljø ikke svæver alene, men bliver en støtte for ledere i alle ledelseslagene.

Det er også afgørende, at en leder ved:

  • hvilke opgaver man selv skal løse
  • hvem der løser andre opgaver (øvrige ledere, samarbejdsorganer og stabsfunktioner)
  • hvordan opgaverne hænger sammen
  • hvordan og til hvad man kan få støtte

Henter PDF