Gå til hovedindholdet

Værktøjer til ledelse af det psykiske arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet har sammen med konsulentfirmaet Team Arbejdsliv udviklet 4 værktøjer, som kan hjælpe og inspirere til, hvordan ledelsen på en arbejdsplads kan integrere arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø i den daglige drift på arbejdspladsen.

Formålet med værktøjerne er at hjælpe arbejdspladser med at opbygge et velfungerende ledelsessystem, som kan styrke trivslen samt forebygge og håndtere problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

Værktøjerne er målrettet til arbejdsmiljøcertificerede arbejdspladser og andre arbejdspladser, som har flere ledelseslag.

Ansatte i stabsfunktioner eller samarbejdsorganer som fx arbejdsmiljøprofessionelle, medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen eller HR-medarbejdere kan med fordel stå for at planlægge og styre arbejdet med at bruge et eller flere af disse værktøjer.

Hvad er et velfungerende ledelsessystem?

Ledelse af det psykiske arbejdsmiljø handler om:

 • at fremme trivslen gennem dialog om opgaverne i hverdagen,
 • at identificere, reducere eller fjerne eventuelle problemer, der kan true trivslen, og
 • at tage hånd om medarbejdere i situationer, hvor de mistrives psykisk.

På en arbejdsplads med et velfungerende ledelsessystem vil der blive arbejdet systematisk og løbende med at forbedre det psykisk arbejdsmiljø, og der er en tæt dialog og koordinering mellem alle relevante aktører på arbejdspladsen.

Det systematiske arbejde sikrer, at:

 • forebyggelsen af et dårligt psykisk arbejdsmiljø integreres i de daglige rutiner,
 • ledere og medarbejdere ikke glemmer arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og
 • ledere og medarbejdere deler og udbreder nødvendigt viden og indsigt om muligheder, udfordringer og risici i det psykiske arbejdsmiljø. 

Arbejdspladser kan arbejde systematik og løbende med psykisk arbejdsmiljø ved at følge disse fire faser:

De fire centrale faser. Act - Lære og lave løbende forbedringer. Plan - Identificere, vudere og planlægge. Do - Implementere og sætte indsatsen i process. Check - Evaluere, kontrolere og overvåge

Et ledelsessystem tager udgangspunkt i virksomhedens eksisterende processer og aktiviteter. Der findes i alle virksomheder aktører og processer, som varetager opgaver af betydning for det psykiske arbejdsmiljø. Eksempelvis den daglige ledelsesopgave med at prioritere og fordele opgaver, HR-indsatser for at fremme trivsel gennem intro-programmer for nyansatte samt opfølgning på arbejdspladsvurderingen (APV) i arbejdsmiljøorganisationen (AMO) eller i andre samarbejdsorganer.

Aktører i ledelsessystemet

 

Værktøjerne

Dialog om evne og ambition

Dette værktøj kan hjælpe jer med at starte en samtale om, hvordan I oplever jeres evne til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø og hvad jeres ambition er. Værktøjet kan fx bruges til at følge op på jeres trivselsmåling.

Dialog om evne og ambition

Forstå jeres psykiske arbejdsmiljø

Dette værktøj kan hjælpe jer med at komme fra enten 1. et ønske om forbedring eller 2. et specifikt problem til relevante tiltag.

Det gør værktøjet bl.a. ved at bidrage til en forståelse af, hvilke forhold som:

 1. kan medvirke til at fremme jeres ønske om forbedring eller
 2. klarlægge årsagen til, at et specifikt problem opstår.

Forstå jeres psykiske arbejdsmiljø

Hvem gør hvad?

Dette værktøj kan hjælpe jer med at finde ud af, hvilke ledelsesopgaver, som er knyttet til det psykiske arbejdsmiljø, og hvilke ledere, som bedst varetager dem. Alle ledere har opgaver, der er relateret til det psykiske arbejdsmiljø, men deres roller og opgaver er forskellige. Værktøjet kan bidrage til, at I får en tydelig opgavefordeling mellem lederne, og at I kan aftale hvilke ledelsesopgaver, I gerne vil løfte bedre fremover.

Hvem gør hvad?

Intern audit af det psykiske arbejdsmiljø

Dette værktøj kan hjælpe jer med at undersøge styrkerne og svaghederne ved jeres ledelsessystem, herunder om ledelsessystemet skaber den ønskede effekt på det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejdet. Værktøjet består af konkrete spørgsmål, som er målrettet medarbejdernes og ledernes forskellige opgaver og funktioner.

Intern audit af det psykiske arbejdsmiljø

Værktøjerne kan bruges i denne rækkefølge

Plan

 • Start med at afklare, hvem der skal inddrages i arbejdet med værktøjerne, og hvor meget tid der skal sættes af til at bruge værktøjerne.
 • Brug værktøjet ”Dialog om evne og ambition”, til at vurdere jeres nuværende evne til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø samt til at afklare jeres ambitionsniveau.
  Dialog om evne og ambition
 • Brug værktøjet ”Forstå jeres psykiske arbejdsmiljø” til at komme fra et ønske om forbedring eller et identificeret problem til konkrete tiltag. I kan vælge at bruge værktøjet til at følge op på værktøjet ”Dialog om evne og ambition”.
  Forstå jeres psykiske arbejdsmiljø
 • Brug værktøjet "hvem gør hvad?" til at lave en tydelig opgavefordeling mellem lederne og aftale hvilke ledelsesopgaver, I gerne vil løfte bedre fremover.
  Hvem gør hvad?

Do

Check

 • Brug værktøjet ”Intern audit af det psykiske arbejdsmiljø”, til at undersøge styrkerne og svaghederne ved jeres ledelsessystem, herunder om ledelsessystemet skaber den ønskede effekt på det psykiske arbejdsmiljø og arbejdsmiljøarbejdet.
  Intern audit af det psykiske arbejdsmiljø

Act

 • Lav en opsamling på resultaterne af auditten og vurder, hvilke forbedringer og tiltag, der skal arbejdes med i den kommende tid.
 • Hold fast i den systematik I har opnået ved at bruge værktøjerne og bliv ved med at arbejde med jeres ledelsessystem og psykiske arbejdsmiljø.

Om værktøjerne

Værktøjerne er uafhængige af hinanden, så I kan vælge det værktøj, som passer bedst til jeres behov.

Værktøjerne kan ses som et supplement til arbejdsmiljøstandarden ISO 45001 (en international standard inden for arbejdsmiljøledelsessystemer, som arbejdspladser kan blive certificeret efter) og den tilhørende ISO 45003 guide om psykisk arbejdsmiljø.

Værktøjerne er ikke juridisk bindende og vejleder ikke om, hvordan arbejdsmiljøreglerne kan eller skal opfyldes.

Inspirationen til værktøjerne kommer fra et forskningsprojekt om ledelse af det psykiske arbejdsmiljø, hvor seks danske virksomheder arbejdede med at udvikle og styrke ledelsen af det psykiske arbejdsmiljø.

Projektet er lavet af Team Arbejdsliv, Bureau Veritas og Konventum og er finansieret af Arbejdsmiljøforskningsfonden.

Ledelse af det psykiske arbejdsmiljø - Håndtering og forebyggelse af psykisk arbejdsmiljø – udvikling af et praksisorienteret arbejdsmiljøsystem - pdf

Sidst revideret: 14. juni 2021

Henter PDF