Gå til hovedindholdet

Faktorer i det psykiske arbejdsmiljø

Der er mange faktorer, som kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen – såvel positivt som negativt. Værktøjerne ”Dialog om evne og ambition” og "Hvem gør hvad?" har fokus på disser to faktorer i det psykiske arbejdsmiljø.

Organisatorisk og social støtte

Et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere og ledere støtter og hjælper medarbejderne – både konkret og følelsesmæssigt i den daglige opgaveløsning på arbejdspladsen og i forhold til personlige problemer.

Faktoren handler derfor om samarbejdet på en arbejdsplads og de sociale relationer mellem ledere og medarbejdere. 

Balance mellem opgaver og ressourcer

Et arbejdsmiljø, hvor medarbejdere og ledere kan gennemføre opgaver med succes inden for de ressourcer, der er til rådighed. Der er løbende dialog og feedback på mængden af arbejde, og opstår der pressede situationer, er ledelsen med til at prioritere opgaverne.

Faktoren handler derfor om at styre mængden af arbejdsopgaver og den måde, de løses på, i forhold til ressourcerne på arbejdspladsen. Det kan fx gøres ved, at ledelsen fordeler og prioriterer opgaver hensigtsmæssigt og sørger for, at det er tydeligt, hvem der laver hvad.

Udvælgelse af faktorer

De to faktorer er udvalgt, fordi faktorerne er relevante for alle arbejdspladser, og fordi de to faktorer supplerer hinanden godt.

Hvis der er efterspørgsel, kan værktøjerne blive udbygget med flere faktorer i det psykisk arbejdsmiljø.

Henter PDF