G� til hovedindholdet

Forebyg problemer med stor arbejdsmængde og tidspres

Som arbejdsgiver har du pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge, at stor arbejdsmængde og tidspres får konsekvenser for dine medarbejderes helbred. Men alle på arbejdspladsen kan spille en rolle i det forebyggende arbejde.

Det kræver en fælles indsats

At forebygge problemer med stor arbejdsmængde og tidspres kræver en vedvarende, fælles indsats fra både ledelse og medarbejdere på jeres arbejdsplads. Det kan bl.a. ske gennem jeres arbejdsmiljøorganisation (AMO).

Det er afgørende, at I har et godt samarbejde og en tæt dialog om de problemer, der kan være med stor arbejdsmængde og tidspres på jeres arbejdsplads. Hvad er fx årsagerne til problemerne, og hvordan kan I bedst løse dem?

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Her er fire vigtige tiltag, du kan iværksætte i samarbejde med dine medarbejdere for at forebygge problemer med stor arbejdsmængde og tidspres:

 1. Skab klare arbejdsgange. Sørg for, at der er klare arbejdsgange, så det er tydeligt, hvem der laver hvad. Det styrker samarbejdet om opgaverne og skaber mening i arbejdet.
 2. Prioritér arbejdsopgaverne. Tal jævnligt med dine medarbejdere om, hvilke arbejdsopgaver de skal løse. Fortæl også om dine forventninger, og hvad de skal prioritere, når der er travlt. Måske er der opgaver, der kan vente?
 3. Tilbyd hjælp og støtte. Sørg for, at dine medarbejdere ved, hvor de kan få hjælp til opgaveløsningen. Skal de fx hive fat i dig eller i en af deres kollegaer?
 4. Giv indflydelse på arbejdet. Sørg for, at dine medarbejdere har mulighed for at påvirke fx arbejdsmetoder og arbejdsmængde, rækkefølgen af deres opgaver og tempoet i deres opgaveløsning.

Det kan du gøre som medarbejder

Din arbejdsgiver skal sikre, at du har et godt psykisk arbejdsmiljø. Her er 3 gode råd til, hvad du kan gøre for dig selv og dine kollegaer for at være med til at skabe balance mellem arbejdsmængde og den tid, der er til rådighed.

 1. Hold øje med, om der er balance mellem din arbejdsmængde og den tid, du har til opgaverne. I de to bokse herunder kan du se, hvilke tegn der kan være på stor arbejdsmængde og tidspres. Det kan have konsekvenser for arbejdet, men også for dig som medarbejder.
 2. Spørg og lyt til, hvordan dine kollegaer har det med deres arbejde. Er der fx nogen, der har et stort arbejdspres og tit springer pauser over?
 3. Sig til, hvis du eller dine kollegaer har problemer med stor arbejdsmængde og tidspres. Du kan fx tale med din leder eller din arbejdsmiljørepræsentant om, hvordan I kan få hjælp til opgaveløsningen og prioriteringen. Din arbejdsgiver har pligt til at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø og forebygge problemer med stor arbejdsmængde og tidspres.

Tegn på stor arbejdsmængde og tidspres

Stor arbejdsmængde og tidspres kan have konsekvenser for arbejdet, men også for den enkelte medarbejder. Nedenfor kan I se eksempler på, hvilke forhold i arbejdet og hos den enkelte medarbejder der kan være tegn på, at I har problemer med stor arbejdsmængde og tidspres.

Mulige konsekvenser for arbejdet:

 • Der er vigtige opgaver, som ikke bliver udført, eller vigtige frister, som ikke bliver overholdt.
 • Det fastsatte service- eller kvalitetsniveau bliver ikke overholdt.
 • Der sker fejl i arbejdet.
 • Der er konflikter eller samarbejdsproblemer internt i virksomheden eller kritik af det udførte arbejde fra ledelse og kollegaer.
 • Der er konflikter med borgere og kunder eller kritik og klager over det udførte arbejde fra borgere og kunder.
 • Der er arbejdsulykker eller nærved-ulykker.
 • Der er højt sygefravær eller høj personaleomsætning.

Mulige konsekvenser for medarbejderne:

 • Koncentrationsbesvær, hukommelsesproblemer og manglende overblik.
 • Øget risiko for arbejdsulykker.
 • Nedsat humør og øget irritabilitet.
 • Oplevelse af faglig utilstrækkelighed.
 • Tendens til at isolere sig socialt og manglende overskud til aktiviteter uden for arbejde.
 • Svært ved at slippe tanker om arbejdet uden for arbejde.
 • Søvnproblemer.

Få mere viden og konkrete eksempler på forebyggelse

Henter PDF