Gå til hovedindholdet

Tag fælles ansvar

Alle på arbejdspladsen spiller en rolle i arbejdet med at forebygge og håndtere vold.

Den fælles indsats kan foregå på 4 niveauer. Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation, også kaldet IGLO-modellen.

IGLO står for:

 • Individ: Den enkelte medarbejder
 • Gruppe: Teamet eller afdelingen
 • Ledelse: Mellemledere eller daglige ledere
 • Organisation: Arbejdsmiljøorganisationen, MED-udvalg, samarbejdsudvalg, HR og øverste ledelse

Se herunder, hvad man kan gøre på de enkelte niveauer for at forebygge og håndtere vold på arbejdspladsen:

Individet

 • Styrk brugerinddragelsen
 • Registrer voldelige episoder
 • Giv kollegial psykisk førstehjælp

Gruppen

 • Tal om, hvad vold er hos jer
 • Hav en fælles faglighed
 • Styrk brugerinddragelsen 

Ledelsen

 • Sørg for oplæring og instruktion
 • Indret arbejdspladsen hensigtsmæssigt
 • Tilrettelæg arbejdet hensigtsmæssigt

Organisationen

 • Afdæk og vurder risikoen for vold i APV processen
 • Registrer og analyser volden
 • Sørg for oplæring og instruktion 

Arbejdsmiljøorganisationens særlige rolle

Arbejdsmiljøorganisationen spiller en vigtig rolle i forebyggelsen.

Den skal:

 • deltage i forebyggelsen af de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, herunder voldsrisiko
 • deltage i undersøgelser af voldsepisoder og tilløb til voldsepisoder
 • rådgive virksomheden om løsninger i relation til voldsrisikoen
 • kontrollere, om de valgte løsninger er effektive
 • én gang årligt udarbejde en oversigt over ulykker i virksomheden, herunder voldsepisoder
 • desuden opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion. Det er således vigtigt, at der i arbejdsmiljøorganisationen er den nødvendige viden om voldsrisiko og om at forebygge vold.

Vold - AT-vejledning D.4.3

Om vold og trusler

Henter PDF