Gå til hovedindholdet

Registrer episoderne

Et vigtigt element i at forebygge, at voldsepisoder gentager sig, er at få episoderne registreret. Det har du pligt til som arbejdsgiver.

Registreringen skal bruges til at påpege hyppigheden af voldsepisoder, men den skal samtidig føre til læring i virksomheden.

Første skridt er at indsamle information om den voldelige hændelse ved at spørge fx:

 • Hvad skete der?
 • Hvad gik forud?
 • Hvad forstærkede/formindskede aggressionen?

Analyse af voldsepisoden

Næste skridt er en analyse af både den udøvende, relationen, situationen og det omliggende arbejdsmiljø.

Der er flere fordele ved en analyse af hver enkelt voldelig episode:

 • Ved at identificere de situationer, hvor der opstår vold, er det muligt at udvikle forebyggende strategier
 • Ved at analysere de handlinger, som medarbejderne benytter sig af, er det muligt at udvikle alternative handlinger
 • Ved at analysere den enkelte medarbejders handlinger efter en voldelig episode, er det muligt at udvikle strategier, der kan hjælpe medarbejderen med at komme videre efter episoden.

Vurder virksomhedens indsats

Når I i virksomheden skal vurdere, om indsatsen i forbindelse med en voldsepisode har været tilstrækkelig, kan I bl.a. se på følgende:

 • Er indsatsen for at reducere voldsepisoder tilstrækkelig?
 • Kunne voldsepisoden være undgået, og hvordan undgår man voldsepisoder i fremtiden?
 • Hvordan håndterede man voldsepisoden?
 • Hvilke var de op- og nedtrappende handlinger?
 • Hvordan støttede man hinanden?
 • Hvordan forløb førstehjælpen?

Er der behov for mere fokus på forebyggelse?

Du skal som arbejdsgiver revidere den forebyggende indsats og eventuelt APV-handlingsplanen, hvis der ikke var tilstrækkelig førstehjælp i forbindelse med voldsepisoden, eller hvis du ikke gjorde nok for at undgå den eller håndtere den.

Du skal også vurdere, om forebyggelsen er tilstrækkelig, hvis der løbende forekommer mindre alvorlige voldsepisoder. Fx bør du overveje, om der skal ske en bedre instruktion og oplæring af medarbejderne.

Henter PDF