Gå til hovedindholdet

Ny arbejdsgiver? Kom godt i gang med arbejdsmiljøarbejdet

Der er tre centrale krav til arbejdsmiljøet som alle virksomheder skal opfylde: De skal gennemføre en arbejdspladsvurdering. afholde en årlig drøftelse af arbejdsmiljøet og sørge for. at medarbejderne bliver oplært og instrueret i at udføre det konkrete arbejde.

Som arbejdsgiver er det dit ansvar at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. For at opnå dette er der 3 helt centrale krav du skal opfylde:

  1. Du skal gennemføre en arbejdspladsvurdering (APV) af virksomhedens arbejdsmiljø sammen med dine medarbejdere. I skal have en handlingsplan for de områder, hvor det fysiske og psykiske arbejdsmiljø kan forbedres. Denne handlingsplan skal være synlig for alle medarbejdere.
  2. Du skal én gang om året have en fælles samtale med dine medarbejdere om, hvordan de oplever det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø i hverdagen.
  3. Du skal oplære og instruere dine medarbejdere i, hvordan de skal udføre deres arbejde på en sikker måde, så de ikke kommer til skade eller bliver syge på grund af arbejdet. Det handler om at opbygge en rutine omkring dette, når du ansætter nye medarbejdere eller en ny situation opstår, fx ny teknologi eller nyt værktøj.

Arbejdspladsvurdering - også kaldet APV

Alle virksomheder med mindst en ansat skal gennemføre en arbejdspladsvurdering - en såkaldt APV. Som arbejdsgiver er det dit ansvar, at du i samarbejde med dine medarbejdere gennemfører en APV, hvor I kommer omkring alle virksomhedens arbejdsmiljøforhold.

Det du kan gøre er, at samle dine medarbejdere til en fælles samtale om hvilke udfordringer I eventuelt har på arbejdspladsen i forhold til sikkerhed og trivsel. Her kan Arbejdstilsynets APV-værktøj være en hjælp til at komme omkring relevante områder.

Til sidst skal I opliste de områder inden for jeres fysiske og psykiske arbejdsmiljø, som kan forbedres. I skal også lave en plan, der beskriver problemerne, og hvordan I vil løse dem.

Handlingsplanen skal underskrives af en repræsentant for medarbejderne, som dokumentation for, at de har deltaget i processen.

I skal gennemføre en APV-proces, når der sker ændringer i jeres arbejde, som har betydning for arbejdsmiljøet, dog mindst hvert 3. år.

Arbejdstilsynet skal ikke godkende APV’en, men vi fører tilsyn med, at I gennemfører APV-processen.

Arbejdstilsynets APV-værktøj

Afhold en årlig arbejdsmiljødrøftelse

Én gang om året skal alle virksomheder med mindst en ansat holde en arbejdsmiljødrøftelse. I det daglige foregår jeres dialog om arbejdsmiljø formentlig som en løbende og direkte kontakt, men én gang om året skal du som arbejdsgiver afholde en planlagt arbejdsmiljødrøftelse med dine ansatte.

Her skal I snakke om, hvordan det står til med sikkerheden og trivslen på jeres arbejdsplads, og hvilke udfordringer I står overfor.

Du skal sammen med dine ansatte

  • lave en plan for arbejdsmiljøarbejdet for det kommende år
  • beslutte, hvem der skal gøre hvad
  • fastsætte mål for det kommende års samarbejde og vurdere, om det foregående års mål er nået.

Derudover skal I drøfte

  • om I har arbejdsopgaver, der kræver særlig viden om arbejdsmiljø, og om I har den nødvendige viden
  • hvad I skal gøre for at få den viden, som I mangler.

I vælger selv, hvordan og hvornår den årlige drøftelse skal foregå, men I skal kunne dokumentere, at den har fundet sted.

Du kan fx vælge at notere i APV’en, hvornår drøftelsen har fundet sted. Hvis I skriver referat af drøftelsen, så kan dette også bruges som dokumentation.

Oplæring og instruktion

Du skal altid oplære og instruere dine medarbejdere i hvordan de bedst udfører deres arbejdsopgaver.

Dine ansatte skal kunne udføre deres arbejde uden at komme til skade og uden at blive syge. Inden dine nye medarbejdere påbegynder deres arbejde, skal du alt efter deres konkrete arbejdsopgave oplære dem i virksomhedens it-systemer, hvordan arbejdsredskaber og maskiner fungerer, korrekte arbejdsstillinger og bevægelser m.v.

Er der særlige sikkerhedsforanstaltninger på arbejdspladsen er det også vigtigt du informerer om disse.

Arbejdstilsynets erfaringer viser, at der på den første arbejdsdag anmeldes lige så mange arbejdsulykker som i hver af de følgende fire uger. Langt de fleste ulykker sker inden for det første års ansættelse.

Derfor er det vigtigt at have fokus på den nyansattes sikkerhed og trivsel fra første arbejdsdag.

Det siger loven om oplæring og instruktion

§ 16. Arbejdsgiveren skal sørge for, at der føres effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

§ 17. Arbejdsgiveren skal gøre de ansatte bekendt med de ulykkes- og sygdomsfarer, der eventuelt er forbundet med deres arbejde.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal endvidere sørge for, at de ansatte får nødvendig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på farefri måde.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om arbejdsmiljø og reglerne på området, så sidder vores Call Center klar til at vejlede dig og besvare dine spørgsmål.

Call Center: 70 12 12 88

Vær forberedt på tilsyn

Hvad er godt at have styr på, hvis Arbejdstilsynet kommer på tilsyn i din virksomhed? Få overblikket her.

Guide: Vær forberedt på tilsyn

Henter PDF