G� til hovedindholdet

AMO's opgaver

I alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal arbejdsmiljøarbejdet foregå i en arbejdsmiljøorganisation (AMO). AMO er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden, hvor nøglepersonerne er arbejdsgiveren eller dennes repræsentant, valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere.

AMO skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø og har både daglige og strategiske opgaver. Det betyder i praksis, at AMO både skal afdække og løse eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår. Derudover har AMO også en vigtig opgave i at påvirke kollegerne til løbende at arbejde hen imod et godt arbejdsmiljø.

Særligt for virksomheder med 10-34 ansatte 

På virksomheder med 10-34 ansatte varetager arbejdsmiljøorganisationen både de daglige og de overordnede opgaver.

Samarbejde i virksomheder med 10-34 ansatte - AT-vejledning F.3.2

Særligt for virksomheder med 35 eller flere ansatte 

På virksomheder med 35 eller flere ansatte udføres de daglige opgaver af arbejdsmiljøgrupperne, mens arbejdsmiljøudvalget tager sig af de overordnede opgaver med at planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø. 

Samarbejde i virksomheder med mindst 35 ansatte - AT-vejledning F.3.3

Herunder finder du eksempler på de daglige og de strategiske opgaver, som arbejdsmiljøorganisationen skal varetage. 

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver er, at: 

 • Planlægge, lede og koordinere virksomhedens samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsmiljøudvalget skal forestå de nødvendige aktiviteter til beskyttelse af de ansatte og til forebyggelse af risici. 
 • Gennemføre den årlige arbejdsmiljødrøftelse. 
 • Kontrollere sikkerheds- og sundhedsarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes herom. 
 • Deltage i udarbejdelsen af virksomhedens arbejdspladsvurdering, herunder inddrage sygefravær, under iagttagelse af gældende forebyggelsesprincipper. 
 • Deltage i fastsættelse af arbejdsmiljøorganisationens størrelse. 
 • Rådgive arbejdsgiveren om løsning af sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål og om, hvordan arbejdsmiljø integreres i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift. 
 • Sørge for, at årsagerne til ulykker, forgiftninger og sundhedsskader samt tilløb hertil undersøges, og sørge for at få gennemført foranstaltninger, der hindrer gentagelse. Arbejdsmiljøudvalget skal en gang årligt udarbejde en samlet oversigt over ulykker, forgiftninger og sundhedsskader i virksomheden. 
 • Holde sig orienteret om lovgivning om beskyttelse af de ansatte mod sikkerheds- og sundhedsrisici. 
 • Opstille principper for tilstrækkelig og nødvendig oplæring og instruktion, tilpasset arbejdsforholdene på virksomheden og de ansattes behov, samt sørge for, at der føres stadig kontrol med overholdelse af instruktionerne. 
 • Rådgive arbejdsgiveren om virksomhedens kompetenceudviklingsplan. 
 • Sørge for udarbejdelse af en plan over arbejdsmiljøorganisationens opbygning med oplysning om medlemmer, og sørge for, at de ansatte bliver bekendt med planen. 
 • Medvirke aktivt til en samordning af arbejdet for sikkerhed og sundhed med andre virksomheder, når der udføres arbejde på samme arbejdssted.

 

Henter PDF