Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Vejledning til Arbejdsmiljøpuljen

Her finder du vejledninger og dokumenter, du har brug for til din ansøgning og administration af bevilget tilskud. Læs vejledninger og udfyld dokumenter i ro og mag hos dig selv og upload dem på Tilskudsportalen, når du er klar. Der er åbent for ansøgninger.

mand med løftegrej
Sådan ansøger du

Sådan ansøger du

Når du skal ansøge om tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen, skal du

 • Udfylde ansøgningsskemaet
 • Lave et budget (brug evt. Arbejdstilsynets budgetskema)
 • Indsende ansøgning, budget og dokumentation via Tilskudsportalen

Du kan orientere dig i ansøgningsvejledningen, hvor du finder en beskrivelse af kravene til dig som ansøger og til det projekt, du ønsker at søge om tilskud til.

Sådan laver du den gode ansøgning

Relevante dokumenter

Vejledning om ansøgning og udbetaling til puljebekendtgørelsen - pdf

Ansøgningsskema til puljen - pdf

Vejledning til ansøgningsskema - pdf

Budgetskema - xls

Tilskudsportalen

Du skal indsende din ansøgning via Tilskudsportalen. Tilskudsportalen huses af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Du skal have følgende parat:

 • alle relevante dokumenter til ansøgningen
 • NemID medarbejdersignatur

Login på Tilskudsportalen - tilskudsportal.star.dk

Bruger guide til Tilskudsportalen - star.dk

 

Sådan får du udbetalt dit tilskud

Når projektet er afsluttet og fakturaerne er betalt, kan du få udbetalt dit tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen, når Arbejdstilsynet har godkendt din anmodning.
Du anmoder om udbetaling via Tilskudsportalen. Du skal vedhæfte følgende dokumenter:

 • Udbetalingsskema
 • Faglig afrapportering, hvis denne udfyldelses som selvstændigt bilag
 • Projektregnskab (brug evt. Arbejdstilsynets regnskabsskema)
 • Dokumentation for afholdte udgifter i form af fakturaer

Du kan læse mere om hvilke forpligtigelser, som du skal opfylde for at få udbetalt tilskud i udbetalingsvejledningen.

Relevante dokumenter

Vejledning om ansøgning og udbetaling til puljebekendtgørelsen - pdf

Skema til udbetaling - pdf

Vejledning til udbetalingsskema - pdf

Regnskabsskema - xls

Arbejdstilsynets revisionsinstruks for arbejdsmiljøpuljen - pdf

Tilskudsportalen

Du skal indsende din udbetalingsanmodning via Tilskudsportalen. Tilskudsportalen huses af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
Du skal have følgende parat:

 • alle relevante dokumenter til udbetaling
 • NemID medarbejdersignatur

Login på Tilskudsportalen - tilskudsportalen.star.dk

Brugerguide til Tilskudsportalen - star.dk

Ansøgninger

Indhold på denne side

Fra ansøgning til udbetaling

Sådan ansøger du 

Sådan får du udbetalt dit tilskud

Love og regler for støtte

Link til ansøgningsportal

Kontaktoplysninger til sekretariat

Kontakt sekretariatet for hjælp

I Arbejdstilsynet sidder et sekretariat parat til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til puljen.

Ring: 70 12 12 88 (tast 5). Telefontid: mandag - torsdag 9-15 og fredag 9–14.

Mail: arbejdsmiljoepuljen@at.dk

Hvad du skal vide for at ansøge

Tilskudsportalen

Du skal indsende din ansøgning, anmodning om udbetaling, ændringsanmodninger og spørgsmål om din ansøgning eller bevilget tilskud via Tilskudsportalen. Tilskudsportalen huses af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Du skal have følgende parat:

 • alle relevante dokumenter
 • NemID medarbejdersignatur

Login på Tilskudsportalen

Bruger guide til Tilskudsportalen

Gense tidligere afholdte webinarer om puljen

Webinar for arbejdsmiljørådgivere 30. september 2021

Fokus på den gode ansøgning.

Se webinaret

PP fra webinaret

Webinar til alle interesserede 28. april 2021

Webinaret giver en introduktion til puljens tre spor, ansøgningsprocessen og svar på de spørgsmål, vi oftest får

Se webinaret Henter PDF