Gå til hovedindholdet

Vejledning til administration af tilsagn fra Arbejdsmiljøpuljen

Her finder du vejledninger og dokumenter, du har brug for til administration af bevilget tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen, som fx ændringsanmodninger og udbetaling. Læs vejledninger og udfyld dokumenter i ro og mag hos dig selv og upload dem på Tilskudsportalen, når du er klar.

mand med løftegrej

Sådan anmoder du om ændringer i dit projekt

Du har mulighed for at anmode om at foretage ændringer i projektet undervejs i projektperioden, fx hvis forudsætningerne for gennemførsel af dit projekt ændrer sig, eller der sker udskiftning af medarbejdere hos den konsulent, du har tilknyttet til projektet. Alle væsentlige ændringer i projektet skal godkendes af Arbejdstilsynet.

Ændringerne skal beskrives så detaljeret, at Arbejdstilsynet umiddelbart kan tage stilling til, om projektet fortsat vil leve op til puljens formål. Anmodningen om ændringer skal være modtaget i Arbejdstilsynet senest en måned før projektperiodens slutdato.

Du kan foretage ændringer i:

 • Projektperioden
 • Projektindholdet
 • Fordelingen af udgifterne i budgettet

Har du ønsker til ændringer i projektet, skal de indsendes til Arbejdstilsynet igennem Tilskudsportalen.

Relevante dokumenter

Vejledning om ansøgning og udbetaling - pdf

Tilskudsportalen

Du skal indsende din udbetalingsanmodning via Tilskudsportalen. Tilskudsportalen huses af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Du skal have følgende parat:

 • alle relevante dokumenter til ansøgningen
 • NemID medarbejdersignatur

Login på Tilskudsportalen - STAR

Brugerguide til Tilskudsportalen - STAR

Sådan får du udbetalt dit tilskud

Når projektet er afsluttet og fakturaerne er betalt, kan du få udbetalt dit tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen, når Arbejdstilsynet har godkendt din anmodning.
Du anmoder om udbetaling via Tilskudsportalen. Du skal vedhæfte følgende dokumenter:

 • Udbetalingsskema
 • Faglig afrapportering, hvis denne udfyldelses som selvstændigt bilag
 • Projektregnskab (brug evt. Arbejdstilsynets regnskabsskema)
 • Dokumentation for afholdte udgifter i form af fakturaer

Du kan læse mere om hvilke forpligtigelser, som du skal opfylde for at få udbetalt tilskud i udbetalingsvejledningen.

Relevante dokumenter

Vejledning om ansøgning og udbetaling - pdf

Anmodning om udbetaling af tilskud fra pulje til forebyggelse og nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder - pdf

Vejledning om udfyldelse af udbetalingsskema til pulje om forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder - pdf

Budget og regnskabsskema - xlsx

Arbejdstilsynets revisionsinstruks for arbejdsmiljøpuljen - pdf

Tilskudsportalen

Du skal indsende din udbetalingsanmodning via Tilskudsportalen. Tilskudsportalen huses af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
Du skal have følgende parat:

 • alle relevante dokumenter til udbetaling
 • NemID medarbejdersignatur

Login på Tilskudsportalen - STAR

Brugerguide til Tilskudsportalen - STAR

OBS!

Puljerne er lukket for nye ansøgninger.

Kontakt sekretariatet for hjælp

I Arbejdstilsynet sidder et sekretariat parat til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål til puljen.

Ring: 70 12 12 88 (tast 5). Telefontid: mandag, onsdag og fredag 9 - 10

Tilskudsportalen

Du skal indsende din ansøgning, anmodning om udbetaling, ændringsanmodninger og spørgsmål om din ansøgning eller bevilget tilskud via Tilskudsportalen. Tilskudsportalen huses af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Du skal have følgende parat:

 • alle relevante dokumenter
 • NemID medarbejdersignatur

Login på Tilskudsportalen - STAR

Brugerguide til Tilskudsportalen - STAR

Gense tidligere afholdte webinarer om puljen

Webinar for arbejdsmiljørådgivere 30. september 2021

Fokus på den gode ansøgning.

Webinar: Arbejdsmiljøpuljen for arbejdsmiljørådgivere

Webinar om arbejdsmiljøpuljen - pdf

Webinar til alle interesserede 28. april 2021

Webinaret giver en introduktion til puljens tre spor, ansøgningsprocessen og svar på de spørgsmål, vi oftest får

Webinar: Arbejdsmiljøpuljen 

Henter PDF