Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Nyheder om arbejdsmiljøpuljen

Her finder du de seneste nyheder om arbejdsmiljøpuljen

Ny bekendtgørelse om Arbejdsmiljøpuljen

1. januar 2022 trådte en ny bekendtgørelse om Arbejdsmiljøpuljen i kraft. De væsentligste ændringer er:

  • Kravet om, at virksomheden skal have mindst én ansat, er blevet præciseret. I § 3 fremgår det nu, at der skal være mindst én og maksimalt 50 ansatte, opgjort som gennemsnittet af årsværk i kalenderåret før ansøgningsåret. Et årsværk svarer til 1.924 timer.
  • Revisionsinstruksen er blevet skrevet ind i bekendtgørelsen
  • Forebyggelse af fysisk nedslidning defineres som indsatser, der forbedrer det ergonomiske arbejdsmiljø.

Pulje til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i små private virksomheder - Bekendtgørelse 2633 - 2021

Januar 2022

Arbejdsmiljøpuljen har fået nyt ansøgningsskema

Arbejdstilsynet har lavet en ændring i ansøgningsskemaet til Arbejdsmiljøpuljen. Det inkluderer nu en rubrik med et spørgsmål om, hvor man har hørt om puljen. Arbejdstilsynet vil bruge denne oplysning til at lave målrettet formidling om puljen.

Det er vigtigt, at man altid bruger det nyeste ansøgningsskema, når man søger puljen. Download derfor ansøgningsskemaet fra puljens temaside på www.at.dk, når du skal lave en ansøgning til puljen. Det skema, som du eventuelt har downloadet tidligere, kan være forældet.

Arbejdsmiljøpuljen

Juli 2021Henter PDF