Gå til hovedindholdet

Fra ansøgning til udbetaling

Her beskrives forløbet trin for trin:

 

Indhendt tilbud

1. Indhent tilbud

Før du går i gang med at søge om tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen, er det vigtigt, at du har indhentet tilbud fra de konsulenter eller rådgivere, som skal være med i projektet og/eller fra de leverandører, der skal udleje de hjælpemidler, der skal afprøves. Tilbuddene skal vedhæftes din ansøgning til puljen og indgå i budgettet.

 

Forbered ansøgningen

2. Forbered ansøgning

Når du skal forberede ansøgningen, skal du udfylde og indhente en række dokumenter, der skal vedhæftes ansøgningen. Det drejer sig om:

  • Ansøgningsskema, hvor tro- og loverklæringen også fremgår
  • Budgetskema. Du kan benytte det skema, der er udviklet til Arbejdsmiljøpuljen, hvis du ikke allerede har dit budget stillet op andetsteds.
  • Tilbud eller overslag på projektet fra rådgiver eller konsulent
  • Tilbud eller overslag fra revisor, hvis tilskuddet er omfattet af kravet om revisorpåtegning
  • Dokumentation for anden offentlig medfinansiering, hvis relevant

Du finder links til download af ansøgnings- og budgetskema på denne dokumentsiden.

Vær opmærksom på, at udgifter til hjælp fra ekstern konsulent ved udarbejdelse af ansøgningen skal indregnes i projektets budget.

 

Ansøg online

3. Ansøg online

Når alle dokumenter er klar, kan du oprette og indsende din ansøgning via Tilskudsportalen. Du finder link til Tilskudsportalen på dokumentsiden. Hvis du ikke allerede er oprettet som bruger på portalen, så skal du først gøre dette. Du skal bruge NemID medarbejdersignatur for at kunne oprette dig som bruger. Du finder vejledninger på Tilskudsportalens hjemmeside.

 

Få godkendelse fra Arbejdstilsynet

4. Få godkendelse fra Arbejdstilsynet

Din ansøgning vurderes af Arbejdsmiljøpuljens sekretariat i Arbejdstilsynet. Sekretariatet kan bede om yderligere oplysninger fra dig, hvis det er nødvendigt for sagsbehandlingen.

Du kan forvente at høre fra os inden for 30 dage.

Når sekretariatet har behandlet din ansøgning, får du besked via din sag på Tilskudsportalen.

Hvis sekretariatet godkender din ansøgning, vil du modtage et tilsagnsbrev via Tilskudsportalen. Brevet vil indeholde en række informationer, der er vigtige at læse igennem, inden du starter projektet. Du skal acceptere tilsagnet, inden du kan gå i gang med dit projekt. Tilsagnet skal accepteres via Tilskudsportalen inden for 3 uger fra modtagelse af brev om tilsagn.

 

Gå i gang med projektet

5. Gå i gang med projektet

Når du har accepteret tilsagnet, kan du indgå aftale med den eller de leverandører, som du har indhentet tilbud fra, og gå i gang med projektet.

 

Modtag ydelse

 

6. Modtag ydelse

Du kan gennemføre projektet.

Betal faktura

7. Betal faktura

Du skal have afholdt alle dine udgifter inden for den projektperiode, der er fastsat i dit tilsagn. Det er kun fakturaer, der er udstedt og betalt inden for denne periode, som der kan modtages tilskud til. Undtaget er udgifter til ekstern konsulents udfyldelse af ansøgningen.

 

Modtag tilskud

8. Modtag tilskud

Når projektet er afsluttet og fakturaerne er betalt, kan du få udbetalt dit tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen, når Arbejdstilsynet har godkendt din anmodning.

Du anmoder om udbetaling via Tilskudsportalen. Du skal vedhæfte følgende dokumenter:

  • Udbetalingsskema, hvor tro og love erklæringen fremgår
  • Faglig afrapportering, hvis denne udfyldelses som selvstændigt bilag
  • Projektregnskab. Hvis tilskuddet er omfattet af kravet om revisorpåtegning skal regnskabet have påtegning
  • Dokumentation for afholdte udgifter i form af fakturaer

Du skal anmode om udbetaling af tilskuddet senest tre måneder efter projektperiodens udløb.

I forbindelse med din anmodning om udbetaling vil du modtage et spørgeskema om gennemførelsen af dit projekt. Spørgeskemaet skal udfyldes og sendes til Arbejdstilsynet igennem tilskudsportalen, før tilskuddet kan udbetales.

 

Sidst revideret: 9. marts 2021

Henter PDF