Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Ud over den obligatoriske uddannelse skal arbejdsgiveren tilbyde løbende, supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO. Inden for det første år som medlem af AMO skal medlemmerne have tilbudt to dages supplerende uddannelse.

Hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren tilbyde uddannelse svarende til 1½ dags varighed. Uddannelsen skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for samme funktionsår.

Som medlem af AMO har man ret til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, men det er op til det enkelte medlem, om man vil tage imod tilbuddet.

Arbejdsgiveren og de ansatte kan aftale at samle den supplerende uddannelse på 1½ dag inden for valgperioden, så der fx ikke afholdes supplerende uddannelse det ene år, men til gengæld afholdes 3 dages supplerende uddannelse det næste år.

Læs mere om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver

Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at der er indgået en aftale om at sammenlægge den supplerende uddannelse.

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg, skal arbejdsgiveren skriftligt kunne dokumentere, at der er givet tilbud om supplerende uddannelse til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, eller at der er indgået aftale om at sammenlægge den supplerende uddannelse på 1½ dag.

Kompetenceudviklingsplan

Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der ud fra virksomhedens arbejdsmiljøbehov laves en kompetenceudviklingsplan for supplerende uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.

Arbejdsmiljøorganisationen skal bidrage til kompetenceudviklingsplanen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse i AMO, når arbejdsgiver, arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter er samlet. Det kan derfor være en god idé at udarbejde eller fastlægge indholdet i planen i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse.  

Spørgsmål og svar

Er medlemmerne af AMO forpligtet til at gennemføre den supplerende arbejdsmiljøuddannelse?

Nej. Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere har ret men ikke pligt til at gennemføre den supplerende uddannelse. Formålet med den supplerende uddannelse skal være at sikre løbende målrettet opdatering, som kan styrke kompetencerne hos arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere. Den supplerende uddannelse er et tilbud.

Skal den supplerende uddannelse godkendes af Arbejdstilsynet?

Hverken udbydere eller selve uddannelsen skal godkendes af Arbejdstilsynet. Det er kun udbydere af den obligatoriske uddannelse på tre dage, der skal godkendes af Arbejdstilsynet.

Hvornår skal de to dages supplerende uddannelse i det første år tilbydes?

De to dage skal kunne være gennemført i løbet af det første funktionsår, det vil sige det første år, hvor arbejdsmiljørepræsentanten og arbejdslederen er valgt eller udpeget. Der gælder samtidig den regel, at de to dage skal være tilbudt og kunne være påbegyndt inden for de første ni måneder efter, at de tre dages obligatorisk uddannelse er afsluttet.

Gælder fristerne også for bygge- og anlægsarbejde?

Ved midlertidigt og skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsområdet, gælder de samme frister for at gennemføre uddannelse som på alle andre virksomheder.

Hvilke krav er der til dokumentation over for Arbejdstilsynet?

Det er op til arbejdsgiveren at vælge typen af dokumentation. Dokumentationen kan fx være et referat fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor det fremgår, at arbejdsgiveren giver tilbud om supplerende uddannelser til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen eller en mail e.l. til medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, hvor det fremgår, at arbejdsgiveren giver tilbud om supplerende uddannelse.