G� til hovedindholdet

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af AMO

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere skal tage en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse på 22 timer, som klæder dem på til at varetage AMO's opgaver - både i det daglige og på det strategiske plan.

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og virksomhedens arbejdsmiljøledere skal gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse inden for de tre første måneder efter, at de er tiltrådt som medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Uddannelsen varer tre dage, men man har ret til to supplerende dage inden for det første år.

Formålet med uddannelsen er at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde og effektivisere arbejdsmiljøorganisationens arbejde.

Uddannelsen lægger vægt på at give deltagerne et helhedssyn på arbejdet med arbejdsmiljø. Og der er både fokus på de strategiske elementer i samarbejdet og på, hvordan arbejdsmiljørepræsentanten udøver sin funktion i praksis.

Ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Ud over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage har arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere ret, men ikke pligt, til to dages supplerende uddannelse inden for det første år og herefter 1½ dag om året.

De to supplerende uddannelsesdage skal være gennemført inden for det første år, hvor medarbejderen er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Uddannelsen skal tilrettelægges ud fra virksomhedens behov. Det kan være generelt om arbejdsmiljø, eller det kan handle om emner, der er relevante for arbejdsmiljøet på virksomheden som for eksempel stresshåndtering, ulykker m.m.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om efteruddannelse

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere har ret til 2 dages efteruddannelse indenfor det første år.

  • Spørg selv efter det, hvis den ikke bliver tilbudt automatisk.
  • Drøft i arbejdsmiljøorganisationen (AMO), om der er særlige kompetencer, som I mangler for at kunne løse det kommende års opgaver, og vælg en efteruddannelse, der opfylder dette behov.

Henter PDF