Gå til hovedindholdet

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af AMO

Alle nye medlemmer af AMO skal have gennemført den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter, at de er tiltrådt som medlem af AMO. De skal desuden løbende have tilbudt supplerende uddannelse i arbejdsmiljø.

Nye arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere skal gennemføre arbejdsmiljøuddannelsen senest tre måneder efter, at de er tiltrådt som medlem af arbejdsmiljøorganisationen (AMO).

Uddannelsen er lovpligtigt og varer 3 dage, eller hvad der svarer til 22 timer.

Hvis et nyt AMO-medlem tidligere har taget en lovpligt arbejdsmiljøuddannelse, gælder denne stadig.

Formålet med arbejdsmiljøuddannelsen er at styrke og effektivisere AMO’s arbejde. På uddannelsen får medlemmerne af AMO viden om arbejdsmiljø og lærer, hvordan de kan varetage deres opgaver i praksis. Uddannelsen skal desuden bidrage til, at arbejdet om arbejdsmiljø gennemføres systematisk og inddrager både ledelse og ansatte.

Ret til supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Ud over den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage skal arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere have tilbud om to dages supplerende uddannelse inden for det første år og herefter 1,5 dag om året.

Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal give AMO’s medlemmer viden og kompetencer, som er relevante for arbejdsmiljøet i den konkrete virksomhed. Det kan fx være håndtering af konflikter eller stress, eller forebyggelse af ulykker.

Medlemmerne af AMO har ikke pligt til at gennemføre den supplerende arbejdsmiljøuddannelse, men arbejdsgiveren skal kunne dokumentere, at de har fået tilbud om at deltage i den. Det kan fx være i form af et referat fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

Andre krav til den supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Henter PDF