Gå til hovedindholdet

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse til AMO

Ud over den obligatoriske uddannelse skal arbejdsgiveren løbende tilbyde supplerende arbejdsmiljøuddannelse til arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere i AMO.

Inden for det første år som medlem af AMO skal medlemmerne have tilbudt 2 dages supplerende uddannelse. Hvert af de efterfølgende år, hvor arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere sidder i AMO, skal arbejdsgiveren tilbyde uddannelse svarende til 1,5 dag. Uddannelsen skal tilbydes, så den kan påbegyndes inden for samme funktionsår.

Tilbuddet om supplerende arbejdsmiljøuddannelse er lovpligtigt, men det er op til de enkelte medlemmer af AMO at afgøre, om de vil tage imod tilbuddet.

Arbejdsgiveren og medlemmerne af AMO kan aftale at samle den supplerende uddannelse på 1,5 dag inden for funktionsperioden, så der ikke afholdes supplerende uddannelse det ene år, men til gengæld afholdes 3 dage det andet.

Hvis et medlem ikke udnytter retten til uddannelse i det pågældende funktionsår, bortfalder den medmindre, der er er indgået en aftale om at samle den supplerende uddannelse.

Krav om skriftlig dokumentation

Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet kunne dokumentere, at AMO's medlemmer har fået tilbud om at deltage i supplerende uddannelse. Det kan fx være i form af et referat fra den årlige arbejdsmiljødrøftelse, hvor AMO eller arbejdsmiljøudvalget skal drøfte den supplerende uddannelse samt om der er den nødvendige viden om arbejdsmiljø til stede i virksomheden.

Arbejdsgiveren skal også kunne dokumentere en eventuel aftale om samle den supplerende uddannelse.

Gode råd om supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsmiljøledere har ret til 2 dages supplerende ruddannelse inden for det første år.

  • Spørg selv efter det, hvis den ikke bliver tilbudt automatisk.
  • Drøft i arbejdsmiljøorganisationen (AMO), om der er særlige kompetencer, som I mangler for at kunne løse det kommende års opgaver, og vælg en uddannelse, der opfylder dette behov.

Sidst revideret: 13. september 2018

Henter PDF