Gå til hovedindholdet

Virksomhedscase: Arbejdsmiljøarbejdet er en integreret del af vores strategi

Hos den nordjyske produktionsvirksomhed, Airmaster A/S, er APV-processen med til at sætte en strategisk retning for arbejdsmiljøarbejdet, som understøtter den del af forretningsstrategien, der siger, at de skal være en af de bedste arbejdspladser i Danmark. De tydelige resultater skaber gejst og engagement blandt medarbejderne og stolthed i arbejdsmiljøorganisationen.

Medarbejder hos Airmaster pakker pap i en container

I den vesthimmerlandske by Aars ligger den mellemstore produktionsvirksomhed Airmaster A/S. Her udvikler og producerer de decentrale ventilationsystemer i og uden for Danmark, som er med til at spare energi og sætte grønne løsninger på dagsordenen. Men det er ikke det eneste sted, hvor de går i front med de gode løsninger. De har knækket koden til, hvordan de kan systematisere deres arbejdsmiljøarbejde og gøre det til en integreret del af forretningsstrategien:

- Arbejdsmiljøarbejdet er en integreret del af vores forretningsstrategi. Det er en prioriteret, løbende indsats, hvor vi sætter en klar retning for, hvordan vi vil arbejde med arbejdsmiljøet. På lige fod med vores andre strategiske fokusområder, forklarer Søs Dalgaard Jensen, der er HR Konsulent hos Airmaster A/S.

En del af det strategiske sigte er at gøre arbejdsmiljøarbejdet synligt og nærværende:

- Det er vigtigt for os at skabe synlige resultater, og at vores kollegaer oplever, at der bliver lyttet til dem. Så hvis man fx indberetter, at det trækker - så bliver det fikset.

Løbende opfølgning og indsatser når behovet opstår

Et af de greb Airmaster A/S særligt har haft held med, er at supplere APV-processen (arbejdspladsvurderingsprocessen) med runderinger 1-2 gange om året. Det sikrer løbende kontakt og er med til at fange arbejdsmiljøproblemer i opløbet:

- Runderingerne er med til at skabe engagement og danne gode relationer mellem medarbejderne og arbejdsmiljørepræsentanterne. Her oplever medarbejderne, at vi interesserer os for deres arbejdsmiljø, og at de kan komme til arbejdsmiljørepræsentanten med de udfordringer, de oplever.

Det er typisk arbejdsmiljøproblemer som stress og ergonomi, der fylder hos medarbejderne. Her sætter man ind med politikker og planer, men også når behovet opstår:

- Vi havde en periode, hvor der var ekstra travlt, og vi blev opmærksomme på, at det påvirkede medarbejderne negativt. Derfor greb vi ind med det samme og gennemførte en APV-proces. Helt konkret indkaldte til et akut møde og besluttede at indføre en ”ingen møder mellem kl. 8-10-politik” indtil tingene stabiliserede sig igen.

Fire medarbejdere hos Airmaster sidder og snakker sammen over en kop kaffe

Et solidt fundament at stå på

I spidsen for arbejdsmiljøarbejdet er arbejdsmiljøudvalget, hvor Kim Jensen, den ene af de to ejere af virksomheden, sidder med.

- Det er en kæmpe fordel for arbejdsmiljøarbejdet, at Kim sidder med rundt om bordet og er med til at træffe beslutningerne. Samtidig sender det et klart signal om, at vores ledelse prioriterer medarbejderne og arbejdsmiljøet.

Den prioritering blev også slået fast i 2022, hvor Kim Jensen og arbejdsmiljøudvalget tog på turné rundt på alle lokationerne:

- Vores mål var at få sat ansigt på arbejdsmiljøarbejdet. Derfor præsenterede vi, hvad udvalget laver, hvad arbejdspladsvurderingsprocessen er, og hvordan vi arbejder med resultaterne af den. Og vi satte arbejdsmiljøtavler op med billeder og kontaktinformation til arbejdsmiljørepræsentanterne.

For netop dem er det vigtigt at kende og kunne gå til.

- Der er så meget gejst og begejstring omkring arbejdsmiljøarbejdet. Vi har kanondygtige arbejdsmiljøledere og arbejdsmiljørepræsentanter, der går forrest og sørger for, at arbejdsmiljøproblemerne bliver løst. De gør hele forskellen.

Henter PDF