Gå til hovedindholdet

Løft, træk, skub og bæring

Løft, træk, skub og bæring forekommer inden for mange brancher og i forskellige typer af job. Der findes en række risici for muskel- og skeletbesvær, når det gælder løft, træk, skub og bæring. På denne side kan du læse mere om dem og om, hvordan du som arbejdsgiver eller medarbejder kan forebygge muskel- og skeletbesvær.

Tunge løft

Tunge eller uhensigtsmæssige løft kan forekomme, når man manuelt skal håndtere byrder, særligt på steder med trang plads, eller hvis man skal løfte byrden langt fra kroppen. Mange gentagne løft over en dag udgør en risiko for muskel- og skeletbesvær. Tunge enkelte løft kan også medføre risiko for akut fysisk overbelastning.

Kroppen bliver mere belastet:

  • Hvis man løfter langt fra kroppen
  • Hvis man løfter over skulderhøjde
  • Hvis ryggen er bøjet eller vredet under selve løftet
  • Hvis byrden er uhåndterlig, fx glat eller stor.

I kan bruge dette værktøj til at tjekke jeres løft:

Arbejdstilsynets værktøj Løftetjek

Belastende træk og skub

Belastende træk og skub kan forekomme, når man trækker byrden frem forud for et løft, eller hvis man skal håndtere kørende tekniske hjælpemidler, fx palleløftere, på skråt, ujævnt eller forskudt underlag. Det kan også være, hvis der er mange igangsætninger, opbremsninger eller ændringer af retning med kørende tekniske hjælpemidler, hvis underlaget giver stor køremodstand, eller hvis hjul på kørende tekniske hjælpemidler er for små eller ikke er vedligeholdt.

Bæring

Bæring forekommer, når man holder en byrde løftet i længere tid. Man bør så vidt muligt undgå at bære byrder. Hvis man bærer en byrde, mens man går over en afstand på mere end ca. 2 m, skal den maksimale vægt nedsættes væsentligt. Bæring på trapper er særligt belastende og rummer desuden risiko for uventede belastninger, fx hvis man snubler. Et almindeligt trappetrin svarer til en bæreafstand på ca. 1 m. Det er vigtigt at begrænse vægten mest muligt ved arbejde, der er forbundet med bæring af byrder.

Det skal du gøre som arbejdsgiver

For at forebygge, at dine medarbejdere bliver overbelastede af løft, træk, skub eller bæring, skal du sørge for:

  • At udstyret både egner sig til byrderne, til de steder, hvor arbejdet foregår, og til den medarbejder, der udfører opgaven.
  • At planlægge arbejdet, så dine medarbejdere ikke skal flytte samme ting flere gange end højst nødvendigt. 
  • At færdselsvejene er plane, skridsikre, uden rod eller ujævnheder som fx trin eller huller, og at de er ordentligt belyst.
  • At dine medarbejdere har egnede tekniske hjælpemidler til deres rådighed, fx sækkevogne eller rullebord til løft, træk og skub.
  • At oplære og instruere i gode arbejdsmetoder, fx hvordan man bruger hjælpemidlerne rigtigt, og hvor de placeres i forhold til, hvor de skal bruges.

Forebyggelse i 3 plan - hvordan du som arbejdsgiver også kan forebygge muskel- og skeletbesvær hos dine medarbejdere

Det kan du selv gøre som medarbejder

Du kan som medarbejder selv være med til at forebygge muskel- og skeletbesvær ved at bruge de tekniske hjælpemidler, som din arbejdsgiver skal sørge for til dine arbejdsopgaver, fx sækkevogne eller rullebord til løft, træk og skub. Det er vigtigt, at du bruger de rigtige hjælpemidler til dine forskellige opgaver, så du bliver aflastet mest og bedst muligt.

Arbejdstilsynets AT-vejledninger

Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær - AT-vejledning D.3.4

Andre materialer

Tag snakken – bryd vanerne - BFA Velfærd og Offentlig administration

Køreplan til dialog om god fysisk trivsel på arbejdspladsen - Videncenter for Arbejdsmiljø - pdf

Inspiration fra forskellige arbejdspladser - hvordan forskellige arbejdspladser har arbejdet med forebyggelse

De vigtigste regler

Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Manuel håndtering - Bekendtgørelse 1164 - 1992Henter PDF