Gå til hovedindholdet

Skærmarbejde

Der er forskellige tiltag, som kan være med til at forebygge, at skærmarbejde giver gener og smerter i især nakke og skuldre. Nogle har arbejdsgiverne pligt til at sørge for, andre kan medarbejderne selv stå for.

Computerarbejde kan være et præcisionsarbejde, hvor man gentager mange små bevægelser uanset, om man bruger tastatur eller mus. Der er ikke mange muligheder for variation, og det medfører typisk, at man arbejder i fastlåste arbejdsstillinger, der kan gå ud over nakke, arme og håndled.

Forskellige belastninger ved mus og tastatur

Det kan du gøre som arbejdsgiver

Som arbejdsgiver har du pligt til at sørge for, at dine medarbejdere, der arbejder ved computer, har udstyr, der gør det muligt for dem at variere deres arbejdsstillinger og -bevægelser.

Krav til mus og tastatur

Du skal sørge for, at dine medarbejdere kan bruge mus og pegeredskaber med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser. 

Der skal være plads i forbindelse med tastaturet til, at de kan hvile hænder og underarme på bordpladen.

Skærmbriller

Medarbejdere, der arbejder en regelmæssig og ikke ubetydelig del af arbejdstiden ved skærm, har ret til en passende undersøgelse af øjne og syn. Det gælder:

 • Inden arbejdet ved skærmen begynder.
 • Med jævne mellemrum herefter.
 • Hvis der opstår synsproblemer eller øjengener, der kan skyldes skærmarbejdet.

Undersøgelsen skal foretages af en optiker eller en øjenlæge. Det er dig som arbejdsgiver, der skal betale for undersøgelsen, der så vidt muligt skal foregå inden for normal arbejdstid.

Du skal sørge for, at medarbejderen får udleveret briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde, hvis en undersøgelse af synet viser, at det er nødvendigt. Du skal sørge for, at det sker uden omkostninger for medarbejderen. Dog har du kun pligt til at dække udgiften til et standardstel med glas eller standardkontaktlinser.

Forebyggelse i 3 plan - hvordan du som arbejdsgiver også kan forebygge muskel- og skeletbesvær hos dine medarbejdere

Det kan du selv gøre som medarbejder

Når din arbejdsgiver har stillet udstyr til din rådighed, så du kan variere arbejdsstillinger og -bevægelser ved dit computerarbejde, så er det op til dig at sørge for variationen.

Variation forebygger gener og smerter

Variation betyder bl.a., at du ikke sidder i den samme stilling hele tiden, og at du husker at holde pauser fra computeren. Men du kan også variere selve computerarbejdet:

 • Undgå at arbejde med ensidige bevægelser ved computeren i lang tid ad gangen.
 • Skift mellem forskellige arbejdsredskaber, fx tastatur, mus eller skriveplade. 
 • Hold pauser fra computeren, så både krop og hjerne kan slappe af.
 • Tag kroppens signaler alvorligt. Hyppig træthed og ubehag er tegn på, at din arbejdssituation skal varieres yderligere.
 • Brug de muligheder for indstilling, du har, og afprøv eventuelt forskellige mus og pegeredskaber.

Professor Karen Søgaard video

Sådan arbejder du godt ved skærm

 • Din underarm skal være understøttet.
 • Lad overarmen hænge ned langs kroppen.
 • Slap af i skuldrene, når du arbejder.
 • Knæk ikke for meget i håndleddet – det bremser blodtilførslen.
 • Slap af, når du ikke klikker, og flyt hånden fra musen, når du ikke bruger den.
 • Skift mellem brug af mus og genvejstaster på tastaturet.
 • Flyt en gang imellem musen over i den anden hånd.
 • Stræk, bøj og ryst hænderne ind imellem.

Andre materialer

Tag snakken – bryd vanerne - BFA Velfærd og Offentlig administration

Køreplan til dialog om god fysisk trivsel på arbejdspladsen - Videncenter for Arbejdsmiljø - pdf

Inspiration fra forskellige arbejdsplader - hvordan forskellige arbejdspladser har arbejdet med forebyggelse

Stillesiddende arbejdeHenter PDF