Erhvervssygdomme

Der bliver hvert år anmeldt cirka 20.000 erhvervssygdomme i Danmark. En erhvervssygdom er en sygdom, som helt eller delvist skyldes påvirkninger på arbejdet. Påvirkningen kan have fundet sted gennem kortere eller længere tid. Her kan du læse om anmeldelse af en erhvervssygdom og finde viden om, hvordan man forebygger erhvervssygdomme.

Spørgsmål og svar

Nej, men anmeldelserne indgår i planlægningen af, hvor der er størst risiko, og dermed hvilke brancher og virksomheder der skal have besøg af Arbejdstilsynet.

Nej. AES kan dog kontakte dig og bede dig om at beskrive specifikke arbejdsforhold på din virksomhed. 

Så er det vigtigt, at du går til din egen læge for at blive undersøgt og får fortalt om mistanken. Lægen har pligt til at anmelde sygdommen, hvis han/hun mener, at den kan skyldes arbejdet.