Gå til hovedindholdet

Særlige regler for branchen døgninstitutioner og hjemmepleje

AT-vejledninger, bekendtgørelser, love og EU-forordninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen døgninstitutioner og hjemmepleje.

De vigtigste AT-vejledninger

Ikke alle regler er lige relevante for alle virksomheder i alle brancher. Arbejdstilsynet har derfor udvalgt en række AT-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen.

Ulykkesrisici

Faldrisiko på gulv - AT-vejledning A.1.6

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed - AT-vejledning F.0.6

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder - AT-vejledning F.0.7

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet - AT-vejledning 1.7.1

Muskel- og skeletbesvær

Løft, træk og skub - AT-vejledning D.3.1

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser - AT-meddelelse 4.05.3

Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer - AT-vejledning D.3.3

Psykisk arbejdsmiljø 

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - AT-vejledning D.4.1

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane - AT-vejledning 4.3.1

Vold - AT-vejledning D.4.3

Støj

Støj - AT-vejledning D.6.1

Måling af støj på arbejdspladsen - AT-vejledning D.7.4

Kemi og støv

Arbejde med stoffer og materialer - AT-vejledning C.1.3

Kræftrisikable stoffer og materialer - AT-vejledning C.2.1

Biologi

Arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE) - AT-vejledning C.0.15

Stik- og skæreskader - AT-vejledning 10.1.1

Indeklima

Indeklima - AT-vejledning A.1.2

Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder - AT-vejledning A.1.12

Kunstig belysning - AT-vejledning A.1.5Henter PDF