Sådan søger du

Hvis du ikke vælger noget, søger du automatisk i alt indhold på at.dk.
Du kan også begrænse din søgning til at kun søge i Regler eller i Brancher. Det gør du ved at markere enten Søg i regler eller Søg i brancher.
Nulstil søgning fjerner de afgrænsninger du har foretaget.
Gå til hovedindholdet

Regler om metal og maskiner

AT-vejledninger, bekendtgørelser, love og EU-forordninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen metal og maskiner.

De vigtigste AT-vejledninger

Ikke alle regler er lige relevante for alle virksomheder i alle brancher. Arbejdstilsynet har derfor udvalgt en række AT-vejledninger om de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske for virksomheder i branchen.

Ulykkesrisici

Forebyggelse af ulykkesrisici ved intern færdsel på virksomheder – At-vejledning F.0.7

Forebyggelse af ulykkesrisici ved hjælp af orden og ryddelighed – At-vejledning F.0.6

Faldrisiko på gulv – At-vejledning A.1.6

Maskiner og maskinanlæg – At-vejledning B.1.3

Svejsning, skæring mv. i metal – At-vejledning D.2.16

Oplæring, instruktion og tilsyn med arbejdet – At-vejledning 1.7.1

Muskel- og skeletbesvær

Løft, træk og skub – At-vejledning D.3.1

Vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser – At-meddelelse 4.05.3

Ensidigt, belastende arbejde og ensidigt, gentaget arbejde – At-vejledning D.3.2

Psykisk arbejdsmiljø 

Kortlægning af psykisk arbejdsmiljø - At-vejledning D.4.1

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane – At-vejledning 4.3.1

Støj

Støj – At-vejledning D.6.1

Måling af støj på arbejdspladsen – At-vejledning D.7.4

Vibrationer

Hånd-arm vibrationer – At-vejledning D.6.2

Kemi og støv

Arbejde med stoffer og materialer – At-vejledning C.1.3

Arbejde med epoxyharpikser og isocyanater – At-vejledning 9.3.3

Sekundær udsættelse for isocyanater – At-vejledning C.0.2

Kræftrisikable stoffer og materialer – At-vejledning C.2.1

Indeklima

Indeklima – At-vejledning A.1.2

Alle regler

Her finder du en liste over alle de regler, som branchen skal efterleve.

Regler om branchen metal og maskinerHenter PDF