Gå til hovedindholdet

Domsudskrift

Eksplosionsfare ved at hælde husholdningssprit ved en bardisk - Arbejdsgiveransvar (instruktion, tilsyn) - hele dommen

Vestre Landsrets dom afsagt den 8. februar 2017 af 12. afdeling i ankesag V.L. S–1758–16 - domsudskrift

Indhold

Dom afsagt den 2. september 2016

Anklagemyndigheden
mod
T ApS

Anklageskrift er modtaget den 17. maj 2016.

T ApS


er tiltalt for overtrædelse af


arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, stk. 4 og stk. 5, jf. § 86. jf. § 38, stk. 1 og bekendtgørelse nr. 559 af 17.
juni 2004 om arbejdets udførelse § 30, stk. 1, nr. 1, if. stk. 3, jf. § 13, nr. 2, ved den 21. marts 2015 ca. kl.
20.20 på restauration T som arbejdsgiver at have været ansvarlig for at der udførtes arbejde i form af
events, uden at dette var planlagt og tilrettelagt således, at det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt
forsvarligt, ligesom det ikke var sikret at fare for brand og eksplosion blev effektivt forebygget, idet Vidne 2,
som var ansat som eventkoordinatorelev, i forbindelse med et event i baren hældte husholdningssprit ud
på bardisken, hvor der i forvejen var ild i form af flammer hvilket betød, at der opstod en eksplosionsagtig
brand med stikflammer, hvorved både Vidne 2 og flere gæster på stedet pådrog sig skader, bl.a. i form af
forbrændinger i ansigtet og på kroppen.

Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om bødestraf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

Sagens oplysninger
Vidne 1 er blevet foreholdt den forklaring, han afgav i rettens nr. 1447/2015. Forklaringen er gengivet i
rettens dom af 26. juni 2015 således:

"Vidne 1 har som vidne forklaret, af han er medejer af T. Han har med den daglige drift at gøre derved, at
han er leder. Det er ikke kutyme på stedet, at man tænder ild i baren. Den sprit, der findes i baren, bruges i
forbindelse med rengøring. Vidnet ved, at det, at der er ild i en bar, ikke er noget nyt fænomen. Vidnet har
indgående kendskab til branchen, og han er bekendt med, at det sker i branchen, at man antænder f.eks.
Sambuca eller drinks, der indeholder Sambuca. Det kan ske ved, at man antænder Sambuca, man har i
munden, eller at man dypper en finger i Sambuca og tænder ild i fingeren.

Afhørt af forsvareren har vidnet forklaret, at han ikke har kendskab til, at medarbejdere på T tidligere har
antændt sprit i baren. Han kan ikke afvise, at det er sket. Han har derimod kendskab til, at det tidligere er
sket, at man har tændt Sambuca f.eks. på bardisken, og vidnet har også selv gjort det. Vidnet har efter
denne episode fået kendskab til, at der tidligere har været tændt ild i baren på samme måde som her, uden
at han dog ved hvilken væske, der har været antændt.

På videooptagelsen af episoden ser ilden på bardisken meget mere voldsom ud, end den har været i
virkeligheden. Det kan man f.eks. af dankortautomaten.

Vidnet har kendt tiltalte i 3-4 år, og tiltalte opfører sig altid ansvarligt.

Restauranten har en ansvarsforsikring, som dækker de skader, der opstod på de 4 gæster. Vidne 2 ringede
til vidnet ½ time efter, at episoden havde fundet sted, og vidnet kom til stede på diskoteket. Næste dag
besøgte vidnet Gæst 1.

Der bliver ikke tændt ild i baren efter denne episode. Det har man talt med personalet om. Før episoden
har man ikke haft anledning til at drøfte det med personalet."

Vidnet har vedstået den gengivne forklaring og har supplerende forklaret, at T på det pågældende
tidspunkt havde 3 eller 4 fuldtidsansatte og ca. 80 løsarbejdere. De er 3 indehavere af virksomheden.
Løsarbejderne kan være bartendere, entrepiger osv. Mange af dem er studerende. Stedet har åbent
torsdag, fredag og lørdag aften og endvidere på helligdage. Torsdag, fredag og lørdag åbner stedet kl. 20 og
lukker igen, når festen slutter hen på morgenen.

Når virksomheden ansætter nyt personale, gennemgår de allerede under ansættelsessamtalen
virksomhedens værdigrundlag, ligesom de gennemgår, hvad det pågældende job kræver. Under
ansættelsessamtalen er der endvidere rundvisning på stedet i det omfang, det er relevant for
vedkommendes arbejde. Vidnet er typisk med til ansættelsessamtalerne.

Typisk går stedets sikkerhedsinstruks til personalet meget på, at der kan være fulde mennesker, som f.eks.
kan komme op at slås. Personalet instrueres i, hvor de knapper, som man kan bruge til at tilkalde vagter,
sidder.

Brandproceduren for stedet gennemgås en gang årligt med medarbejderne. Herunder bliver det
gennemgået, hvem der skal gøre hvad, og hvor slukningsudstyret findes. De samme ting gennemgås som
regel på nye medarbejderes første vagt.

En eventkoordinator står for forskellige praktiske opgaver i forbindelse med planlægning og udførelse af
events. Det, der skete denne aften, var ikke en event. Det var en privat fest, idet en pige skulle holde
fødselsdag fra kl. 20. Når folk holder fødselsdag på stedet, foregår det typisk sådan, at virksomheden
tilbyder f.eks. gratis fadøl i den første halve time. Vidne 2 var ikke koblet på denne fødselsdag som
eventkoordinator. Han var på arbejde som bartender eller DJ. Det var ikke vidnet, der havde sat ham på
vagtplanen. Han mener, at det var Vidne 3, der stod for vagtplanen på det tidspunkt. Som alle andre
aftener havde medarbejderne denne aften fokus på virksomhedens værdigrundlag, nemlig at voksne
mennesker mødes og underholdes i glade og trygge omgivelser. Det er det, medarbejderne på stedet er
ansat til at gøre. Man arbejder løbende på, hvordan medarbejderne giver folk en god oplevelse. Når det er
en del ar virksomhedens værdigrundlag at underholde folk, indebærer det, at medarbejderne lærer små
lege og tricks for at få god kontakt med gæsterne.

På dette tidspunkt havde det at tænde ild i baren aldrig været drøftet med personalet. Det havde på intet
tidspunkt været relevant. Det var sket på stedet, at man havde tændt ild i drinks, der indeholder Sambuca.
Der findes endvidere en drink, som skal serveres med ild i. Sambuca brænder på en helt anden måde end
husholdningssprit, og indehaverne havde ikke fantasi til at forestille sig, at nogen kunne finde på at
antænde husholdningssprit i baren.

Vidnet har kendskab til branchen, idet han snart har arbejdet i denne i 25 år. Han har aldrig oplevet, at der
har været sat ild til andet end Sambuca eller et tilsvarende produkt i en bar.

Den pågældende aften stod der en flaske husholdningssprit i baren. Husholdningsspritten plejer at stå i et
aflåst rengøringsrum i kælderen. Til dette rum har rengøringspersonalet adgang tillige med afrydderne og
også Vidne 2. Endelig har de ansvarshavende adgang hertil. Vidnet vil tro, at rengøringspersonalet havde
efterladt flasken i baren. Husholdningssprit bruges hovedsagelig til at rengøre glas, nærmere ruder og
spejle. Endvidere er der et stort glasparti lige uden for baren.

Denne aften var det Vidne 3, der var ansvarshavende, hvilket vil sige, at det var ham, der stod for at
udlevere pengekasser, styre vagtplaner og give folk fri, efterhånden som gæsterne gik hjem ud på aftenen.

Afhørt af forsvareren har vidnet forklaret, at en event kan være en koncert på stedet. Det er f.eks. afvikling
af en sådan koncert, Vidne 2 skulle oplæres i.

En eventkoordinator skal således ikke selv udføre underholdningen. Han skal derimod organisere den.

Vidnet forstår stadig ikke, at der var blevet tændt ild i baren med husholdningssprit. Vidne 2 var
efterfølgende meget påvirket af episoden. Hvis vidnet havde fundet ud af, at der havde været antændt
husholdningssprit i baren, uden at det havde medført en ulykke, ville han selvfølgelig straks have instrueret
personalet i, at det var "no go", og han ville have forbudt det.

Om sagens bilag 1 /27 har vidnet forklaret, at det er en brugsanvisning i brug af produkter med faremærke.
Den er udarbejdet i 2014 efter et besøg af Arbejdstilsynet i virksomheden. Listen sidder i APV-mappen på
kontoret og endvidere i en mappe i rengøringsrummet. Det er det, som er beskrevet på denne liste,
husholdningsspritten skal bruges til.

Ad sagens bilag 1/5 har vidnet forklaret, at virksomheden indkaldte personalet til et ekstraordinært
personalemøde dagen efter episoden. Her blev personalet informeret om, hvad der var sket, ligesom de
blev instrueret i, at man ikke måtte antænde bardisken med husholdningssprit. Da Arbejdstilsynet kom på
besøg den følgende tirsdag, var alt bragt i orden, som det også ses af bilaget. Virksomhedens forhold til
offentlige myndigheder og herunder politi og Arbejdstilsynet er godt. Under Arbejdstilsynets nylige besøg i
virksomheden blev alt fundet i orden.

Vidnet talte selv med politiassistenten, efter at sigtelsen i denne sag var blevet rejst. Han mener at huske,
at politiassistenten udtalte noget i retning af, at en eller anden skulle bøde for det, altså at der skulle
placeres et ansvar, ligesom han sagde, at Vidne 2 nok ville blive tiltalt. Vidnet syntes ikke, at han på det
pågældende tidspunkt kunne have gjort noget for at forudse, at dette kunne ske.

Vidnet har supplerende forklaret, at det generelt er indskærpet over for personalet, at der overhovedet
ikke må anvendes åben ild i baren på stedet.

Vidne 2 har forklaret, at han blev ansat hos T for 4 år siden. Siden da har han været ansat på stedet on and
off. Han startede som eventkoordinatorelev for ca. 3 år siden. Under ansættelsessamtalen for 4 år siden
blev han sat ind i de mest basale brandinstrukser på stedet. Han fik også at vide, at der fandtes
slukningsudstyr i baren, og han vidste godt, hvor udstyret var, mens han var ansat på stedet. Han var ikke
instrueret i, hvor rengøringsmidlerne var. Han har ikke set sagens bilag 1/ 27 før. Han har normalt ikke
noget med rengøring på stedet at gøre.

På det omhandlede tidspunkt stod han som eventkoordinatorelev for at arrangere nogle fester og stod for
pyntning m.v. Sammen med bestyrerne stod han f.eks. for det, hvis der skulle kunstnere ind, herunder
musikere. Som eventkoordinator skaffer eller udvikler man underholdning, men man står ikke selv for
underholdningen.

Den pågældende aften var han på arbejde som bartender og DJ i baren i kælderen. I denne funktion skulle
han - som altid - stå for underholdningen af gæsterne. Der var kommet 4 gæster ret tidligt. Spritflasken
stod i baren, lige til venstre for DJ-pulten. Der er et slags "rodehjørne". Det kan have været rengøringen,
der har glemt flasken med sprit, og så er der nok en, der bare har sat den over i rodehjørnet. Der stod den
ikke normalt. Vidnet har set den stå der før, men normalt stod flasken med sprit i kælderen. Vidnet bruger
ikke sprit i arbejdet som bartender og DJ, men han har brugt sprit i forbindelse med rengøring på stedet.

Det var 3 gange før sket, at vidnet havde hældt sprit ud på baren. Det var sket indenfor 2 måneder før
episoden. Han havde også tidligere hældt Sambuca ud på baren og antændt den, men det havde ikke den
ønskede effekt, dvs. den oplevelse, han gerne ville have ud af det. Vidnet havde set 2 af de daværende
ansatte bestyrere, hvoraf den ene var Vidne 3, gøre det med sprit. Det havde han set 3-4 gange. Det var
mens stedet var T. Det, vidnet så de to gøre, var at hælde en tynd stribe sprit ud på bardisken og antænde
den. De hældte kun sprit ud een gang og antændte kun een gang. Da vidnet tidligere havde gjort det med
sprit, var det sket på samme måde, dvs., at han havde hældt sprit ud een gang og antændt den een gang.
Vidnet havde ikke som sådan fået instrukser omkring det at tænde ild i baren. Han havde dog på et
tidspunkt, tidligt en aften, hvor der ikke var gæster, af Vidne 3 fået at vide, hvordan man gjorde, og havde
herunder fået at vide, at han skulle begrænse det område, han hældte sprit ud på. Senere på aftenen den
pågældende dag viste Vidne 3, hvordan man gjorde.

Han er ikke sikker på det, men det kan godt være sket en enkelt gang, at flasken med sprit er blevet hentet
op fra kælderen for at man kunne antænde en stribe af den på bardisken.

Han ved ikke, om Indehaver 2 eller Vidne 1 vidste, at der før var blevet antændt sprit i baren.

Foreholdt sin forklaring til politirapport, sagens bilag 1/14, side 1, nederste afsnit, har vidnet forklaret, at
det er rigtigt, at han har sagt sådan. Det var ikke fast procedure, at det skulle ske, at man satte ild i baren,
og det var noget, vidnet selv fandt på denne aften. Der var således ikke nogen, der havde sagt, at han skulle
gøre det.

Vidne 3 er blevet foreholdt den forklaring, han afgav i rettens nr. 1447/2015. Forklaringen er gengivet i
rettens dom af 26. juni 2015 således:

"Vidne 3 har som vidne forklaret, at han er ansat på T bl.a. til at oplære nye medarbejdere. Den 21. marts
var han på arbejde, hvor han fungerede som chef. De havde lige åbnet stedet den aften, og der var kun 4
gæster. Tiltalte talte med de 4 gæster oppe i baren. Pludselig var der ild i baren. Vidnet kiggede derover og
tænkte, at det nok var Sambuca. Det så ud til at være under kontrol. Vidnet vendte sig væk, og pludselig var
der ild i nogen af gæsterne. Personalet og herunder tiltalte hjalp dem, der var kommet til skade, og vidnet
tog sig herunder af Gæst 4. Vidnet så ikke selve eksplosionen. Da han vendte sig rundt, havde dørmanden
allerede fat i Gæst 2 og hjalp hende. Vidnet blev siden klar over, at det ikke var Sambuca, der brændte, men
husholdningssprit. Det med at tænde ild i Sambuca er ikke noget, der sker tit på T, men vidnet har selv gjort
det der. Der er ikke kutyme på stedet for, at man tænder husholdningssprit i baren, og det er ikke noget, de
ansatte har lov til. Husholdningsspritten på stedet bruges af rengøringen. Vidnet har mange gange og
mange steder set ild i baren. Det kan f.eks. være hvor en drink er antændt med en flamme, der går hen ad
baren og hen til drinken. Vidnet har set ild i baren på T, men da har det været med Sambuca. Han ved ikke,
om det tidligere er sket med sprit. De flammer, vidnet så den pågældende aften, var slet ikke så høje, som
de ser ud på videooptagelsen. De var ikke mere end 20 cm høje. Vidnet tænkte ikke, at denne ild så
anderledes ud end det, han har set, når det har været Sambuca, der har brændt. Vidnet kan ikke afvise, at
andre medarbejdere på T har antændt sprit på baren på denne måde. Der har ikke været en tale mellem
ledelsen og de ansatte om, hvorvidt man måtte tænde sprit på bardisken."

Vidnet har vedstået den gengivne forklaring og har supplerende forklaret, at han oprindeligt blev ansat på
stedet, da det hed Diskoteket. Det var i 2009. Da blev han ansat som DJ. Siden har han bl.a. været i praktik
på stedet i en periode, og der har også været en periode, hvor han ikke har været ansat der. I marts 2015
var han ansat på fuld tid. Han havde tidligere været ansat på stedet som bestyrer og blev nu ansat til at
oplære nye medarbejdere. Han havde ikke som sådan en stillingsbetegnelse, men han fungerede også som
bestyrer. I 2015 var han ansat til at oplære fuldtidsansat personale på stedet og ikke til at oplære
bartendere.

Da Vidne 2 blev ansat på stedet, var det ikke vidnet, der oplærte ham. I 2015 kunne Vidne 2 alting selv og
skulle ikke læres op.

Denne aften var det vidnet, der åbnede stedet. Det var også ham, der lukkede medarbejderne ind og gav
dem fri igen, efterhånden som der ikke længere var brug for dem. Han holdt overordnet opsyn med stedet
denne aften. Han så uheldet ske. Han blev klar over, at det ikke var Sambuca, der var brugt, da han så
eksplosionen.

Alt, hvad der ikke havde en plads i den pågældende bar, røg over i et "rodehjørne". Der er nok nogen, der
har sat spritflasken derind. Der stod den ikke tit, idet den hørte til i et aflås kælderrum, som vidnet havde
adgang til.

Det var almindeligt, at man antændte Sambuca på T, men det var ikke almindeligt, at man antændte sprit.
Det har han ikke haft kendskab til er sket, men han ved ikke, om det kan være sket.

Foreholdt Vidne 2 Sørensens forklaring, hvorefter denne har set vidnet antænde sprit i baren, har vidnet
forklaret, at det har han ikke gjort. Han har heller ikke givet Vidne 2 instrukser i, hvordan man skal gøre,
hvis man antænder sprit i baren. Han ved ikke, om andre kan have givet Vidne 2 sådanne instruktioner.
Vidnet har ikke givet medarbejderne generelle instruktioner i, om de måtte sætte ild til baren. Det er altid
sket, at man har gjort det med Sambuca. Det sker overalt i branchen. Vidnet har heller ikke givet
instruktioner til personalet om, hvordan man anvender husholdningssprit i rengøringen.

Afhørt af forsvareren har vidnet forklaret, at det er hans opfattelse, at Vidne 1 og Indehaver 2 ikke vidste,
at der blev antændt sprit i baren.

Vidnet har for 14 dage siden, sammen med en kollega, åbnet en anden restauration.

Omkring selve episoden har vidnet forklaret, at han så, at der var ild i baren, og at der så ud til at være styr
på det. Han så ikke, hvad der skete umiddelbart før eksplosionen, men det sagde pludselig bum. Før det
tænkte han, at tingene var under kontrol. Han troede, at det var Sambuca, og han havde ikke anledning til
at gribe ind.

Vidnet har supplerende forklaret, at han den pågældende aften var ansvarshavende på stedet. Han ved
imidlertid ikke, hvordan man laver drink så han blander sig ikke i, hvordan bartenderne arbejder. Det vidste
Vidne 2 mere om, end vidnet gjorde. Vidnet har kun fungeret som bartender 2 gange. Det, han stod for,
var den daglige drift som bogholderi, indkøb og ansættelse af nyt personale.

Vidne 4 har forklaret, at han i marts 2015 var ansat som tilsynsførende hos Arbejdstilsynet. Efter ulykken på
T fik han at vide af sin chef, at han skulle undersøge en alvorlig arbejdsulykke. Når der er tale om en alvorlig
arbejdsulykke, er der 2 tilsynsførende af sted. Vidnet og hans kollega tog ud til stedet den 24. marts 2015.
På stedet legitimerede de sig og præsenterede deres ærinde og bad om at tale med en
ledelsesrepræsentant og gerne en arbejdsmiljørepræsentant. Virksomheden var imødekommende, da han
og hans kollega kom derud. Vidnet udleverede en pamflet, hvoraf fremgår, at Arbejdstilsynet har lov til at
komme uanmeldt. Der var ingen problemer med, at de kunne få lov til at besigtige stedet. På stedet talte
vidnet med Vidne 3 og Vidne 1. Her fik han at vide, hvad det drejede sig om. Vidnet spurgte ind til, hvad
der havde været af instruktioner omkring brugen af husholdningssprit på stedet. Han spurgte også til, hvad
formålet med husholdningssprit på stedet var. Der er nogle standardspørgsmål, og man undersøger
generelt alt, hvad der kan være, i en sådan situation.

Det er vidnet, der har udarbejdet bilag 1/9. Ad spørgsmål og svar 15 har vidnet forklaret, at han på stedet
fik oplyst, formentlig af Vidne 1, at der var procedure for at bruge et vådt viskestykke, hvis en drink med ild
væltede. Det forstår vidnet godt, at man valgte at gøre, frem for at bruge brandslukningsudstyr, hvis det var
tilstrækkeligt til at slukke ilden. Arbejdstilsynet har en procedure, der omfatter et bilag med
standardspørgsmål. Sagens bilag 1 /9 er et sådant bilag. Spørgsmål om instruktion skal altid undersøges,
når man undersøger en arbejdsulykke. Det, han har skrevet i sit svar på spørgsmål 15, er det, han fik at vide
herom, da han var på stedet.

Vidnet traf en afgørelse uden påbud, fordi han vurderede, at der på ulykkestidspunktet var en overtrædelse
af arbejdsmiljølovgivningen, idet risikoen for brand og eksplosion ikke var tilstrækkelig forebygget, uagtet
at der ikke var en medarbejder, der var kommet til skade. Der var imidlertid ikke behov for et påbud, fordi
virksomheden efter ulykken, og før han kom til stede, havde instrueret medarbejderne i brug af
husholdningssprit og givet instruks om, at det var ’no go’ at bruge husholdningssprit i baren. Virksomheden
havde endvidere instrueret medarbejderne i brug af brandtæpper og pulverslukkere.

Afhørt af forsvareren og foreholdt sagens bilag 1/5 har vidnet forklaret, at den forreste side af bilaget er et
følgebrev. Det, vidnet har skrevet, er bilaget til følgebrevet.

Retten i Horsens har den 26. juni 2015 (rettens nr. 1447/2015) afsagt dom i en straffesag mod Vidne 2, der
var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, subsidiært § 232, stk. 1, ved at have hældt
husholdningssprit ud over den omhandlede bardisk, hvorved 4 gæster blev påført brandskader. Af
dommens præmisser fremgår blandt andet:

"Rettens begrundelse og afgørelse:
Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at vidnerne Gæst 1, Gæst 3, Gæst 2 og Gæst 4 fulgte med
tiltalte op til baren, hvor vidnet Gæst 2 på tiltaltes forslag hældte en stribe husholdningssprit fra en flaske,
som tiltalte, rakte hende, ud på bardisken og derefter antændte spritten med en lighter, som tiltalte også
rakte hende. Det lægges videre til grund, at den sprit, der således var hældt ud i en stribe over bardisken,
herefter begyndte at brænde, idet det af optagelserne fra videoovervågningskameraerne ses, at ilden
startede i den ene side af bardisken og derefter bevægede sig hen forbi de 4 gæster, og at den herefter
brændte i ca. 20-40 cm's højde i nogle sekunder. Efter bevisførelsen lægger retten endelig til grund, at
flammernes højde derefter aftog, og at tiltalte, som forklaret af ham, da flammerne var brændt ned i den
ene ende hældte mere sprit ud på bardisken på dette sted."

Der har i nærværende sag været enighed om, at hændelses forløbet, således som det er gengivet i
ovenstående præmisser, kan lægges til grund.
Som sagens bilag 1/5 har været fremlagt Arbejdstilsynets afgørelse af 14. april 2015, hvoraf bl.a. fremgår:

”…
Afgørelse uden påbud


Virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om sikre at fare for brand og eksplosion er
effektivt forebygget således, at arbejdet altid kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
…"

Som sagens bilag 1/9 har været fremlagt en "Rapport om grove overtrædelser" af 27. marts 2015 fra
Arbejdstilsynet.

Som sagens bilag 1/27 har været fremlagt en skrivelse, efter det oplyste er udarbejdet af det tiltalte
selskab, med overskriften "Rengøringsartikler med faremærkebrugsanvisning". Af skrivelsen fremgår blandt
andet:


"…
Husholdningssprit:
Bruges til at rense/pudse spejle - brug gummihandsker, og undgå direkte kontakt med hud:
…”

Rettens begrundelse og afgørelse
Det ligger fast, at Vidne 2, der på det pågældende tidspunkt var ansat i det tiltalte selskab som
eventkoordinatorelev, den pågældende aften hældte husholdningssprit fra en flaske, der stod i et
"rodehjørne" i baren, ud på bardisken som beskrevet i anklageskriftet med de deri beskrevne følger.

Retten lægger efter Vidne 2s forklaring til grund, at han den pågældende aften var på arbejde som
bartender og DJ, men ikke som eventkoordinator. Efter samme vidnes forklaring lægger retten videre til
grund, at han nogle få gange tidligere havde oplevet, at medarbejdere på stedet havde antændt
husholdningssprit, der var hældt ud på baren, mens der efter bevisførelsen ikke er grundlag for at fastslå, at
det tiltalte selskabs ledelse var bekendt hermed.

Efter bevisførelsen lægger retten også til grund, at det er sædvanligt i branchen, at en bartender, for at
underholde gæsterne, hælder Sambuca i en stribe henover bardisken og antænder denne, hvorved der
opstår en flammedannelse, der ikke i sig frembyder fare for omkringstående og herunder for
medarbejdere. Retten må imidlertid også lægge til grund, at det ikke er sædvanligt, at der på samme måde
antændes en stribe husholdningssprit, der er hældt hen over bardisken.

Endelig lægger retten efter bevisførelsen til grund, at flasken med husholdningssprit ikke hørte til i baren,
idet den normalt blev opbevaret i et aflåst kælderrum. Efter de forklaringer, der er afgivet af vidnerne
Vidne 1 og Vidne 2, må det antages, at rengøringspersonalet den pågældende dag havde glemt flasken i
baren, hvorefter den var blevet placeret i barens "rodehjørne". Det ligger fast, at der på stedet forefandtes
en skriftlig instruks om anvendelsen af husholdningssprit i rengøringen.

På den anførte baggrund finder retten, at det må anses for helt uforudsigeligt og upåregneligt for det
tiltalte selskabs ledelse, at Vidne 2 skulle anvende husholdningssprit som et led i underholdningen af
gæsterne som her sket. Retten bemærker herved, at selskabets ledelse, der ikke har været bekendt med, at
det tidligere er sket på stedet, heller ikke har haft anledning til at forhindre, at det kunne ske.

Da der herefter ikke er grundlag for at fastslå, at arbejdet ikke har været planlagt og tilrettelagt således, at
det var sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, eller at det ikke var sikret, at fare for brand og
eksplosion blev effektivt forebygget, frifindes tiltalte.

Thi kendes for ret:

Tiltalte T ApS frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Udskrift af dombog for Vestre Landsret

Anklagemyndigheden
mod
T ApS

Retten i Horsens har den 2. september 2016 afsagt dom i 1. instans (rettens nr. 2324/2016).

Påstande
Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den i byretten rejste tiltale og har
påstået tiltalte idømt en bøde på 35.000 kr.

Tiltalte, T ApS, har påstået stadfæstelse.

Anklagemyndigheden har for landsretten berigtiget tiltalen, således at der efter ”stk. 4 og stk. 5,” tilføjes
”jf. nugældende stk. 6, og stk. 4, nr. 1”.

Tiltalte har protesteret mod, at det tillades anklagemyndigheden at berigtige tiltalen.

Supplerende oplysninger
Der er for landsretten fremlagt et skærmprint fra virksomhedens vagtplan for perioden 19. januar 2017 til
21. januar 2017.


Der er for landsretten forevist videooptagelser af hændelsen den 21. marts 2015.

Forklaringer
Vidne 1 og vidnerne Vidne 2, Vidne 3 og Vidne 4 har for landsretten i det væsentlige forklaret som i 1.
instans.

Vidne 1 har supplerende forklaret, at der var en privat fest på stedet, da ulykken skete. Der ville først blive
åbnet for andre gæster omkring kl. 22. Vidne 2 havde en almindelig barvagt, hvor han skulle servere fra
baren og styre musikken. Han skulle altså ikke arrangere ”events”.

Som arbejdsgiver kunne de ikke have instrueret personalet i, at man ikke måtte sætte ild til
husholdningssprit, da de slet ikke kunne forestille sig, at det kunne ske. Husholdningssprit må kun anvendes
til rengøring som anført i deres instruks. Når man antænder husholdningssprit, brænder ”det hele”,
hvorimod Sambuca nærmest kun brænder ”på overfladen”. Sambuca brænder meget stille og roligt. Det
kan være svært at antænde Sambuca i et shotglas, hvorimod sprit vil brænde øjeblikkeligt. De har ikke givet
instruktion i antændelse af Sambuca, men der er muligvis på barkurser instrueret i antændelse af alkohol i
de forskellige typer drinks. Foreholdt, at han for byretten har forklaret, at han var bekendt med, at der blev
antændt Sambuca på baren, har han forklaret, at det er korrekt.
Hvis man lader Sambuca løbe ud over shotglasset og nogle centimeter ud på baren, kan man antænde
Sambuca’en på baren, hvorefter ilden løber op i glasset. Han var ikke vidende om, at der i øvrigt blev
antændt ild på baren. Det vil være ”petitesserytteri” at instruere i og føre tilsyn med antændelse af
Sambuca i 2 cl shotglas. Det er helt almindeligt i branchen, at der antændes ild i drinks, og han er ikke
bekendt med, at der andre steder er sket ulykker.

Han har fået fortalt, at ilden virker voldsommere på videoen, end den var i virkeligheden. På
videooptagelserne virker lyset i det hele taget stærkere end i virkeligheden, hvilket man også kan se på
lyset fra dankortterminalen. Efterfølgende har de taget hånd om personalet og gæster, blandt andet med
bistand fra en krisepsykolog, og der antændes ikke længere ild i baren.

Normalt anvendes der ca. 200 mandetimer om ugen til bartendere, garderobepersonale mv., hvilket også
fremgår af det fremlagte skærmprint fra vagtplanen for perioden fra den 19. januar 2017 til den 21. januar
2017. Situationen var den samme i marts 2015. Dertil kommer 3-4 fuldtidsansatte og lidt rengøring. Det
svarer derfor til ca. 10 fuldtidsansatte.

Vidne 2 har supplerende forklaret, at det er korrekt, at han ca. 3 gange tidligere havde hældt sprit på baren
og antændt den. Der har hver gang været en ansvarshavende til stede, men muligvis ikke ved selve baren.
Han er efter sagens behandling i byretten blevet i tvivl om, hvorvidt han har set Vidne 3 antænde
husholdningssprit på baren. Det kan f.eks. også have været en anden. Han er dog sikker på, at det var en
ansvarshavende, der viste ham, at man kunne antænde sprit på baren. De ansvarshavende kan ikke have
været i tvivl om, at han tidligere havde antændt husholdningssprit på baren.

Han har ikke fået instruktion i, hvordan man må antænde ild til drinks eller på baren. Den ansvarshavende
går rundt i hele huset.

Forevist video har vidnet forklaret, at han tog husholdningsspritten fra ”rodehjørnet”, hvor ilden blev
antændt. Der stod ikke altid husholdningssprit i ”rodehjørnet”, men det skete en gang i mellem. Vidne 3,
der var ansvarshavende den pågældende aften, var tæt på stedet, da ilden blev antændt. Da vidnet jokede
med, at Gæst 2 havde sat ild til baren, deltog Vidne 3 i joken. Vidne 3 kan ikke have været i tvivl om, at det
ikke var Sambuca, der brændte. Sprit brænder væsentligt højere end Sambuca. På videoen ser ilden mere
voldsom ud, end den var i virkeligheden. Det var pigerne, der ønskede, at der blev hældt mere sprit på, så
de kunne tage et foto.

Vidne 3 har supplerende forklaret, at han havde mørkt jakkesæt på den pågældende aften, og på videoen
kan man se, at han står og ser på flammerne. De ser dog meget mere voldsomme ud på videoen end i
virkeligheden. Flammerne var måske 20 cm høje. Sambucaflammer kan godt være så høje. Det afhænger
blandt andet af, hvor varm Sambuca’en er. Han greb ikke ind, da Vidne 2 så ud til at have styr på det. Han
lagde ikke mærke til, at det var sprit, der var antændt. Selv har han aldrig antændt sprit i baren, men han
ved ikke, om andre har gjort det. Han tilbragte kun meget lidt tid i baren. Der blev anvendt åben ild i baren
dagligt. Der var ingen instruks i, hvordan man skulle anvende ild i baren, og der blev derfor heller ikke ført
tilsyn hermed. Først efter ulykken blev han og indehaverne bekendte med, at der tidligere havde været
antændt sprit i baren. Han arbejder ikke længere for T.

Vidne 4 har supplerende forklaret, at personalet efter ulykken virkede meget overraskede over hele
situationen. Der blev talt om, at husholdningssprit kun blev anvendt til rengøring og ikke plejede at stå i
baren, men i et aflåst rum. Der blev ikke talt om et ”rodehjørne”, og han fik ikke udpeget det sted, hvor
spritten havde stået i baren.
T er samarbejdsvillig, men adskiller sig ikke fra alle andre virksomheder.

Landsrettens begrundelse og resultat
Der er oprindeligt rejst tiltale efter de bestemmelser i arbejdsmiljølovens stk. 4 og stk. 5, som var gældende
på gerningstidspunktet, og der er ikke grundlag for at afskære anklagemyndigheden fra at berigtige tiltalen,
således at der henvises til de nugældende bestemmelser i stk. 6 og stk. 4, nr. 1.

Der er rejst tiltalte mod T efter arbejdsmiljølovens § 86, hvoraf det fremgår, at der kan pålægges selskaber
mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, herunder bestemmelsen i
straffelovens § 27, stk. 1. Ifølge straffelovens § 27, stk. 1, forudsætter strafansvar for en juridisk person, at
der inden for dens virksomhed er begået en lovovertrædelse, der kan tilregnes en eller flere til den juridiske
person knyttede personer eller den juridiske person som sådan.
Arbejdsmiljølovens § 86 finder også anvendelse i tilfælde, hvor en overtrædelse er foretaget af den,
arbejdsmiljøreglerne skal beskytte.

Landsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at Vidne 2 den 21. marts 2015 ca. kl. 20.20 under
udførelsen af sit arbejde som ansat hos T foranledigede, at der på bardisken blev hældt husholdningssprit,
som derefter blev antændt med en lighter. Vidne 2 hældte derefter selv mere husholdningssprit på
bardisken, hvor der i forvejen var ild i form af flammer, hvorved der opstod en eksplosionsagtig brand med
stikflammer, så Vidne 2 og flere gæster på stedet blev forbrændt.

Landsretten finder det under disse omstændigheder bevist, at arbejdet ikke blev udført på en
sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, da det må anses for sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, at Vidne 2
hældte husholdningssprit ud på bardisken som beskrevet i tiltalen. Der forelå derfor en overtrædelse af
arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, og denne overtrædelse kan tilregnes Vidne 2 som forsætlig eller uagtsom.

Arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse i sager omfattet af arbejdsmiljølovens § 86, jf.
§ 86, 2. pkt. Bestemmelsen i § 83, stk. 3, blev indsat i arbejdsmiljøloven ved lov nr. 300 af 19. april 2006. I
bemærkningerne til bestemmelsen anføres det blandt andet i lovforslaget:

“Bestemmelsen indebærer, at arbejdsgiverens strafansvar efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 1, ikke
anvendes for særligt opregnede overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen, begået af virksomhedens
ansatte. Det er et krav, at arbejdsgiveren har opfyldt alle sine pligter i henhold til arbejdsmiljølovens kapitel
4, og at den ansatte på trods heraf udfører arbejdet i strid med arbejdsmiljølovgivningen.
Bestemmelsen forudsætter, at arbejdet på overtrædelsestidspunktet kunne have været udført lovligt og
sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i overensstemmelse med arbejdsmiljøreglerne.
Derudover skal arbejdsgiveren fyldestgørende have instrueret den ansatte, herunder om anvendelse af en
eventuel sikkerhedsforanstaltning. Endvidere skal arbejdsgiveren have ført effektivt tilsyn med arbejdet.
…”

Det må efter bevisførelsen antages, at det i restaurationsbranchen ikke er usædvanligt, at man antænder
Sambuca, der er hældt ud på en bardisk. Vidne 1 og Vidne 3 har begge forklaret, at det er sket på T. Det må
efter bevisførelsen lægges til grund, at Vidne 3 den pågældende aften så, at der var ild i baren, men undlod
at gribe ind. Ifølge Vidne 2s forklaring var det flere gange tidligere forekommet, at sprit blev hældt ud på
baren og antændt.

Landsretten finder, at det må anses for forbundet med risiko for personskade at tænde ild i brændbar
væske på en bardisk i en restauration. Det må imidlertid efter bevisførelsen lægges til grund, at det forud
for hændelsen den 21. marts 2015 flere gange var forekommet på T, herunder også ved anvendelse af
husholdningssprit.

Landsretten finder på denne baggrund, at T ikke har opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens kapitel 4
med hensyn til instruktion og tilsyn. T kan endvidere ikke anses for at have opfyldt sin forpligtelse til at
sikre, at fare for eksplosion og brand var effektivt forebygget ved udførelsen af arbejdet, jf. § 30, stk. 1, nr.
1, jf. stk. 3, jf. § 13, nr. 2, i bekendtgørelse om arbejdets udførelse.

Vidne 2s handling kan på baggrund af det anførte heller ikke anses for at være af så usædvanlig karakter, at
T kan fritages for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens § 86 eller bekendtgørelsens § 30, stk. 3.

Landsretten finder derfor T skyldig i overensstemmelse med tiltalen, dog således at der ikke var tale om en
”event”.

Straffen findes efter det oplyste om virksomhedens størrelse passende at kunne fastsættes til en bøde på
35.000 kr., jf. arbejdsmiljølovens § 82, stk. 1, nr. 1, stk. 6 og stk. 4, nr. 1, (dagældende stk. 4 og stk. 5, nr. 1),
jf. § 86, jf. § 38, stk. 1, og bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 30, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 13, nr. 2.

T h i k e n d e s f o r r e t:

Tiltalte, T ApS, straffes med en bøde på 35.000 kr.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for begge retter.

Henter PDF