Gå til hovedindholdet

Domme

Reparation af en finsnitter uden forsvarlig understøtning – Arbejdsgiveransvar (manglende instruktion)

Vestre Landsrets dom af 6. juli 2017 i ankesag V.L. S–1048–15

Resumé

Aktieselskabet T A/S var tiltalt for overtrædelse af AML § 45, stk. 1 og § 7, stk. 2, nr. 1 i bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler, ved i maj 2013 at have undladt at anvende et teknisk hjælpemiddel - en finsnitter af mærket Claas Jaguar 950 - sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, da finsnitteren i forbindelse med reparationsarbejde ikke var forsvarligt understøttet, hvorved en ansat, der var ved at løfte finsnitteren med en donkraft blev klemt under finsnitterens pickup og herved pådrog sig alvorlig personskade.

Virksomheden blev dømt i byretten, bl.a. under henvisning til at finsnitteren ikke var forsvarligt understøttet, og at virksomheden ikke var ansvarsfri efter arbejdsmiljølovens § 83, stk. 3. Ved vurderingen lagde byretten bl.a. vægt på, at den ansatte var uddannet landmand og havde været beskæftiget med at reparere og servicere maskiner siden sin ansættelse i 2007 eller 2008. Hertil havde den ansatte gået forhandlerens montør til hånde, når denne var i virksomheden, hvor han bl.a. havde deltaget i løft af maskiner. Byretten udtalte at løft af finsnitteren ikke er en enkel og rutinepræget opgave, og byretten fandt ikke, at der var grundlag for at tilsidesætte den ansattes forklaring om, at han ikke havde fået tilstrækkelig instruktion i arbejdet. På denne baggrund blev virksomheden dømt for overtrædelsen og til at betale en bøde på 60.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom, dog med en ændring i forhold til skadens omfang. Vedrørende spørgsmålet om straffrihed efter lovens § 83, stk. 3 udtalte landsretten at den ansatte ikke var faglært inden for reparationer af landbrugsredskaber, men var selvlært, og at han ikke havde modtaget instruktion i, hvordan finsnitteren skulle løftes. Landsretten fandt det bevist at den ansatte ikke havde fået den nødvendige oplæring og instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde, og at virksomheden derfor ikke havde opfyldt sine forpligtelser efter arbejdsmiljølovens kapitel 4.

Læs hele dommen

Reparation af en finsnitter uden forsvarlig understøtning - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF