G� til hovedindholdet

Domme

Nedstyrtning fra lastbils bagsmæklift ved anvendelse af elpalleløfter til aflæsning af palletanke – Arbejdsgiveransvar (planlægning, instruktion, erfaring) – Strafudmåling (alvorlig personskade, differentiering)

Vestre Landsrets dom afsagt den 8. november 2021 af 5. afdeling i ankesag nr. S-0119-21

Resumé

T A/S var tiltalt for overtrædelse af arbejdsmiljølovens § 38, stk. 1, ved i juni 2019 at være ansvarlig for, at arbejdet med at aflæsse en 1060 kg. tung gitterboks med en el-palleløfter ikke blev udført sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Den ansatte – en vikar hyret ind fra et vikarbureau – stod på en el-palleløfter og bakkede helt ud til kanten på lastbilens bagsmæklift, hvor han fejlbetjente el-palleløfteren, hvilket medførte, at el-palleløfteren kørte baglæns ud over lastbilens bagsmæklift, som var hævet 1,1 meter over jorden, hvorved han kom alvorligt til skade, da han faldt ned på jorden, og blev klemt under den 1060 kg. tunge gitterboks samt el-palleløfteren.

T A/S nægtede sig skyldige.

Byretten lagde til grund, at transport af så tunge elementer på en bagsmæklift med et begrænset areal og med benyttelse af en el-palleløfter til opgaven, var arbejde af en sådan karakter, at arbejdsgiver skal give instruktion i tilrettelæggelsen og udførelsen af arbejdet, også selvom der er tale om en erfaren lastbilchauffør med truckcertifikat. Byretten lagde efter bevisførelsen til grund, at den ansatte ikke havde fået nogen instruktion i hvordan arbejdsopgaven skulle tilrettelægges og udføres. Byretten idømte T A/S en bøde på 80.000 kr.

Landsretten stadfæstede byrettens dom. Landsretten lagde til grund, at ulykken var sket som beskrevet i byretten. Landsretten lagde desuden til grund, at kombinationen af placering af el-palleløfter tæt på bagsmækliftens kant, bagsmækliftens størrelse samt gitterboksens vægt og størrelse medførte, at den anvendte arbejdsmetode ikke var sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarlig, samt at der ikke var tale om en sådan rutinemæssig opgave, at T A/S kunne anses at have opfyldt sine arbejdsgiverforpligtelser efter arbejdsmiljølovens kap. 4. Der var således ikke grundlag for at fritage T A/S for strafansvar efter lovens § 83, stk. 3.

Læs hele dommen

Nedstyrtning fra lastbils bagsmæklift ved anvendelse af elpalleløfter til aflæsning af palletanke - domsudskrift

Indhold

Indhold

Henter PDF