Gå til hovedindholdet

Hvad I kan gøre som arbejdsplads for at styrke jeres lederes arbejdsmiljø

Stående snak mellem tre medarbejdere i lagerhal

Lederes trivsel

I kan som arbejdsgivere, ledere af ledere, HR eller lignende gøre en række ting for at styrke jeres lederes trivsel.

Sæt fokus på lederes arbejdsmiljø

I kan sætte fokus på jeres lederes arbejdsmiljø ved fx at sikre, at lederes trivsel er med i jeres indsatser og politikker, fx i jeres APV.

I kan fokusere på jeres lederes arbejdsmiljø i den fælles ledelsesudvikling og -træning og i 1:1 samtaler.

Skab gode rammer for ledelsesopgaven

I kan skabe gode rammer for jeres ledere ved at have en klar strategi og ved at opstille klare mål og forventninger til ledernes arbejde.

I kan understøtte struktur og overblik, så lederne kan planlægge og følge op på arbejdet i deres teams.

I kan sørge for at lederne har gode muligheder for løbende dialog og forventningsafstemning med nærmeste leder, andre ledere og med medarbejderne.

I kan prioritere en god arbejdskultur, gode relationer og et godt samarbejde på arbejdspladsen.

Sørg for at ledere har de nødvendige kompetencer og sparringsmuligheder

I kan sørge for, at ledere har de nødvendige kompetencer og sparringsmuligheder ved at tilbyde uddannelse inden for fx ledelse, kommunikation, konflikthåndtering og den svære samtale.

I kan sørge for, at jeres ledere har gode muligheder for at sparre med nærmeste leder, lederkolleger og i ledergrupper, også om det, der kan være svært at tale om.

Stop krænkelser

Det er nødvendigt, at I som arbejdsplads handler på det, hvis en leder bliver udsat krænkelser; enten fra andre ledere eller medarbejdere eller fra borgere og kunder. I kan stoppe krænkelser ved fx at tale med de involverede, så I får en forståelse af, hvad der er sket, og hvordan de involverede oplever situationen.

I kan undersøge sagen og tage stilling til, hvordan situationen skal håndteres, også så krænkelser ikke gentager sig.

Og I kan støtte og hjælpe den leder, der er blevet udsat for krænkelser fx ved at tager stilling til, hvordan lederen får støtte og hjælp nu og senere, og om det evt. skal meldes til politiet.

Lav retningslinjer eller en politik om krænkelser

Til ledere og medarbejdere, der oplever krænkelser

Kontakt hotline for ledere

Hvis du, som leder, har brug for andre perspektiver eller sparring på udfordringer, du står midt i, kan du ringe til Arbejdstilsynets særlige hotline for ledere.

Tlf.: 70 12 12 88

 

Henter PDF