Gå til hovedindholdet

Flere brancher får vejledning om seksuel chikane og andre krænkende handlinger

Arbejdstilsynet udvider i 2022 en særlig vejledningsindsats, så den kommer til at omfatte flere brancher, der skal vejledes og motiveres til at forebygge, at seksuel chikane og andre krænkende handlinger opstår på arbejdspladsen.

Nu udvider Arbejdstilsynet en særlig vejledningsindsats til otte brancher mere. Indsatsen har været i gang siden efteråret 2021 og har til formål at sætte fokus på vigtigheden af at forebygge seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Det betyder, at tilsynsførende i forbindelse med det almindelige grundtilsyn, vil inspirere og motivere virksomheder til at arbejde forebyggende med krænkende handlinger. Den tilsynsførende vil bl.a. give gode råd og pege på relevante værktøjer, som virksomhederne kan bruge til at forebygge og håndtere krænkende handlinger.

Brancher med høj forekomst  

Brancherne, der er udvalgt til opstart i 2021 og 2022, har en særlig høj forekomst af seksuel chikane og andre krænkende handlinger. Det har undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred samt tilsynserfaringer vist. Uanset om handlinger kommer fra kolleger eller mennesker, som vi møder i forbindelse med vores arbejde fx patienter, indsatte eller kunder, så er det uacceptabelt og skal stoppes.

Lars Toft Pedersen, der er tilsynschef i Arbejdstilsynet, fortæller, at virksomhederne tager godt imod vejledningen, når snakken først er kommet godt i gang.

"Der er ofte mange som i første omgang siger, at der ikke er seksuel chikane og krænkende handlinger på deres arbejdsplads. Når vi så fortæller, hvad krænkende adfærd kan være, og hvilken betydning arbejdspladskultur og omgangstone har, så sker der noget for mange. Så kommer de i tanke om situationer, hvor der er blevet sagt eller gjort ting, der har været over grænsen, uden at det har været hensigten. Dét bruger vi som afsæt for vejledningen,"

- siger Lars Toft Pedersen.

I januar 2022 starter vejledningsindsatsen i brancherne

  • Opførelse og nedrivning af byggeri
  • Anlægsarbejde
  • Færdiggørelse af byggeri
  • Energi og råstoffer
  • Døgninstitutioner og hjemmepleje
  • Hospitaler
  • Rengøring
  • Kriminalforsorgen

Gode råd og værktøjer til at forebygge og håndtere

Find gode råd og værktøjer til at forebygge og håndtere seksuel chikane og andre krænkende handlinger på Arbejdstilsynets hjemmeside. Rådene er målrettet forskellige roller på arbejdspladsen.

Forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger

Uanset, hvilken rolle du har, kan du altid ringe anonymt til Arbejdstilsynets hotline (70 12 12 88) og få hjælp til at forebygge og håndtere krænkende handlinger.

Henter PDF