Gå til hovedindholdet

Nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde

Fra 30. april 2022 gælder der nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde. Samtidig med de nye regler om hjemmearbejde, sker der også en præcisering af, hvornår de særlige krav i skærmbekendtgørelsen finder anvendelse.

Hvad er det nye?

Reglerne er blevet gjort mere tidssvarende og tager højde for, at stadig flere ansatte arbejder hjemme.

Med de nye regler kommer de særlige arbejdsmiljøkrav i skærmbekendtgørelsen til at gælde, når skærmarbejdet på hjemmearbejdspladsen udføres regelmæssigt og mere end to dage om ugen som et gennemsnit set over en måned. De særlige krav i skærmbekendtgørelsen handler bl.a. om krav til skærm, arbejdsstol og arbejdsbord m.v. samt krav til variation i arbejdet eller pauser. Skærmbekendtgørelsen indeholder også krav til øjenundersøgelser og skærmbriller.

Med de nye arbejdsmiljøregler indføres også en sammentællingsregel, som har hjemmearbejdspladsen som udgangspunkt. Formålet er at sikre arbejdsmiljøet for ansatte, der udover hjemmearbejdet også udfører skærmarbejde fast på andre arbejdspladser fx på en kontorarbejdsplads eller andre steder.

Sammentællingsreglen betyder, at de særlige krav i skærmbekendtgørelsen gælder, hvis der udføres skærmarbejde mindre end to dage om ugen på hjemmearbejdspladsen, men der samlet set udføres skærmarbejde mere end to dage om ugen som et gennemsnit set over en måned på både hjemmearbejdspladsen og fx kontorarbejdspladsen. Sammentællingsreglen gælder dog ikke, hvis den ansatte har adgang til en skærmarbejdsplads, som anvendes på fx kontorarbejdspladsen, og som opfylder de særlige krav i skærmbekendtgørelsen.

De nye hjemmearbejdsregler indebærer også en række øvrige justeringer. Flere af de krav, der gælder i forhold til hjemmearbejde i dag, fx krav om udstyr til førstehjælp, inventar og belysning m.m. bliver ophævet. Dog bevares et krav om procesudsugning, der gælder, hvis der ved hjemmearbejdet fx udvikles sundhedsskadelig røg eller dampe.

De undtagelser fra reglerne om arbejdsmiljøorganisation, der i dag gælder ved hjemmearbejde, bliver også ophævet, mens undtagelsen vedr.  døgnpleje i den ansattes hjem fra reglerne om hvileperiode og fridøgn i visse situationer, bliver fastholdt.

Man kan læse mere om de nye regler om hjemmearbejde i At-vejledningen om hjemmearbejde.

Hjemmearbejde - AT-vejledning 3.1.7

Samtidig med fastsættelsen af de nye regler om hjemmearbejde, sker der også en præcisering af, hvornår de særlige krav i skærmbekendtgørelsen generelt gælder. De særlige krav i skærmbekendtgørelsen kommer således også til at gælde i forhold til skærmarbejdet på kontorarbejdspladsen og andre arbejdspladser, når skærmarbejdet på arbejdspladsen udføres regelmæssigt og mere end to dage om ugen som et gennemsnit set over en måned.

Man kan læse mere herom i AT-vejledningen om skærmarbejde.

Skærmarbejde - AT-vejledning D.2.3

Kommunikation af de nye regler

I forbindelse med, at de nye regler træder i kraft, afholder vi en chat-seance på Facebook og LinkedIn d. 12. maj kl. 12. 30-14.30, hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål til de nye regler. Desuden bliver temasiden om hjemmearbejde, at.dk/hjemmearbejde suppleret med en video, der uddyber de nye regler.

 

 

Henter PDF