Gå til hovedindholdet

Ny digital kemisk risikovurdering skal hjælpe virksomheder til bedre arbejdsmiljø

Virksomheder med ansatte, der kan blive udsat for farlig kemi, får nu et digitalt værktøj, der kan hjælpe dem med at foretage den lovpligtige kemiske risikovurdering. I første omgang er værktøjet til virksomheder, der bruger kemiske produkter i forbindelse med rengøring eller har ansatte, der svejser eller skærer i metal.

Illustration af computerskærm med teksten "kom godt i gang med kemisk risikovurdering"

I dag lancerer Arbejdstilsynet et nyt digitalt værktøj, der gør det lettere for virksomheder at vurdere risikoen ved deres kemiske arbejdsprocesser. Værktøjet skal hjælpe virksomhederne med at styrke deres kemiske arbejdsmiljø og overholde reglerne om kemisk risikovurdering.

Værktøjet guider virksomhederne gennem risikovurderingen og indeholder både målrettet vejledning og konkrete anbefalinger til håndtering af produkter og arbejdsprocesser.

”Erfaringer fra bl.a. tilsyn og opringninger til Arbejdstilsynets Call Center viser, at mange virksomheder er i tvivl om rammerne for den kemiske risikovurdering. Virksomhederne efterspørger både mere viden og hjælp til at risikovurdere deres kemiske arbejdsprocesser. Med Arbejdstilsynets nye digitale redskab kan de få hjælp til at få styr på risici, regler og anbefalinger – og på den måde blive klogere på, hvordan de kan forebygge, at ansatte bliver udsat for kemi,” siger Morten Vestergaard, der er tilsynschef i Arbejdstilsynet.

Rengøring og svejsning

I første omgang er værktøjet til kemisk risikovurdering et tilbud rettet mod virksomheder, der arbejder med rengøringsmidler eller svejser eller skærer i metal. Begge dele er kemiske arbejdsprocesser, der kan skade medarbejdernes sundhed, hvis risici ikke forebygges tilstrækkeligt.

Hvis man arbejder med rengøringsmidler uden korrekt beskyttelse, kan det give hudsygdomme.

Hvis man svejser, kan røggasserne fra svejseprocesser være kræftfremkaldende og give lungesygdomme, hvis beskyttelsen ikke er tilstrækkelig.

Arbejdstilsynet vil løbende udvide værtøjet med flere arbejdsprocesser, der involverer kemi.

Værktøj til kemisk risikovurdering

Fakta om den kemiske risikovurdering

  • På virksomheder, hvor der bliver arbejdet med farlige kemiske stoffer og materialer (farlig kemi) eller med arbejdsprocesser, hvor der udvikles farlig kemi, skal der foretages en såkaldt kemisk risikovurdering.
  • Formålet med risikovurderingen er at vurdere hvor og hvordan medarbejdere kan blive udsat for farlig kemi, og på den baggrund foretage de nødvendige foranstaltninger for at forebygge udsættelse.

Henter PDF