Gå til hovedindholdet

Ny opgørelse: Antallet af anmeldte arbejdsulykker er steget igen i 2021 pga. COVID-19

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2021 viser, at der 2021 blev der anmeldt 63.707 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Det er ca. 17.400 flere end i 2020.

En ny årsopgørelse fra Arbejdstilsynet viser, at der sidste år i alt blev anmeldt 63.707 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet. Det er ca. 17.400 flere end i 2020. Opgørelsen viser desuden, at antallet af anmeldte arbejdsulykker i forhold til beskæftigelsen – den såkaldte ulykkesincidens – er steget til 219 anmeldte arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede i 2021. I 2020 var den på 159.

Den samlede stigning i 2021 skyldes primært covid-19. I 2021 er der anmeldt 9.778 arbejdsulykker i kategorien ”infektion og forgiftning”, som er den kategori, hvor covid-19 typisk bliver anmeldt. I 2019 og årene før blev der anmeldt ca. 300 i denne kategori. I årsopgørelsen sandsynliggøres det, at det øgede antal primært skyldes covid-19 tilfælde, der anmeldes som arbejdsulykker. Derudover anslås det, at godt 60 procent af de tilfælde, der anmeldes i kategorien ”uoplyst” eller ”anden skade”, også vedrører covid-19.

Brancher med flest arbejdsulykker

Risikoen for at komme ud for en arbejdsulykke er større i nogle brancher end i andre. ”Døgninstitutioner og hjemmepleje” samt ”vand, kloak og affald” er i 2021 de branchegrupper, der har flest anmeldte arbejdsulykker. Disse branchegrupper har en ulykkesincidens på godt 560 pr. 10.000 beskæftigede. Det er syvende år i træk, at ”vand, kloak og affald” ligger i toppen af listen. Ulykkesincidensen dækker imidlertid over store forskelle inden for branchegruppen, hvor affaldssektoren er langt mere belastet end fx vandforsyning.

”Døgninstitutioner og hjemmepleje” ligger normalt inden for top 10 over branchegrupper med høj incidens, men det er første gang, at branchegruppen ligger højst.

Stigninger i ulykkesincidens skyldes især covid-19

Ulykkesincidensen i 2021 er steget inden for alle branchegrupper i forhold til 2020 undtagen inden for ”frisører og anden personlig pleje”. ”Hospitaler” samt ”døgninstitutioner og hjemmepleje” er de branchegrupper, hvor anmeldte covid-19 tilfælde har bidraget mest til stigningen. Hvis der ses bort fra covid-19 tilfælde, er det fortsat ”vand, kloak og affald”, ”tranport af gods” samt bygge- og anlægsområdet, der har flest arbejdsulykker set i forhold til beskæftigelsen.

Dødsulykker

Med 36 tilfælde ligger antallet af dødsulykker i 2021 på samme niveau som i 2020. Det er branchegrupperne ”transport af gods” samt ”landbrug, skovbrug og fiskeri”, der fortsætter med det højeste antal med henholdsvis 9 og 6 dødsulykker i 2021. De 3 branchegrupper inden for bygge- og anlæg har med samlet 5 tilfælde det tredje højeste antal dødsulykker.

Om opgørelsen

Arbejdstilsynet opgør arbejdsulykkerne efter det år, hvor ulykken er anmeldt og registreret. Årsopgørelsen omfatter arbejdsulykker, der er anmeldt til Arbejdstilsynet fra 1. januar 2016 til 31. december 2021.

Undersøgelser har vist, at ikke alle anmeldepligtige arbejdsulykker bliver anmeldt. Det reelle antal arbejdsulykker er derfor større end det antal, der indgår i Arbejdstilsynets statistik.

Arbejdsulykker skal forebygges

Det skal være sundt og sikkert at gå på arbejde. I nedenstående link kan du læse mere om, hvordan arbejdsulykker kan forebygges, og om arbejdsgivernes pligter i den forbindelse. 

Forebyg de typiske ulykker  

Læs årsopgørelsen og bilag

Arbejdstilsynets årsopgørelse 2021 - Anmeldte arbejdsulykker 2016-2021 - pdf

Bilag A - Om data - pdf

Bilag B - Supplerende tabeller og figurer - pdf

Henter PDF