G� til hovedindholdet

Stil spørgsmål til de nye regler om hjemmearbejde

Fra 30. april 2022 gælder der nye arbejdsmiljøregler om hjemmearbejde. Reglerne er blevet gjort mere tidssvarende og tager højde for, at stadig flere ansatte arbejder hjemme. Med de nye regler om hjemmearbejde, sker der også en præcisering af, hvornår de særlige krav i skærmbekendtgørelsen finder anvendelse.

Med de nye regler kommer de særlige arbejdsmiljøkrav i skærmbekendtgørelsen til at gælde, når skærmarbejdet på hjemmearbejdspladsen udføres regelmæssigt og i mere end to dage om ugen som et gennemsnit set over en måned. De særlige krav i skærmbekendtgørelsen handler bl.a. om krav til skærm, arbejdsstol og arbejdsbord m.v. samt krav til variation i arbejdet eller pauser. Skærmbekendtgørelsen indeholder også krav til øjenundersøgelser og skærmbriller.

Der indføres også en ny sammentællingsregel, som har hjemmearbejdspladsen som udgangspunkt. Formålet er at sikre arbejdsmiljøet for ansatte, der ud over hjemmearbejdet også udfører skærmarbejde fast på andre arbejdspladser fx på en kontorarbejdsplads eller andre steder.

Man kan læse mere om reglerne om hjemmearbejde i AT-vejledningen om hjemmearbejde.

Hjemmearbejde - AT-vejledning 3.1.7

Man kan læse mere om reglerne om skærmarbejde i AT-vejledningen om skærmarbejde.

Skærmarbejde - AT-vejledning D.2.3

Kommunikation af de nye regler

I forbindelse med, at de nye regler træder i kraft, afholder vi i Arbejdstilsynet en seance på Facebook og LinkedIn d. 12. maj kl. 12. 30-14.30. Her vil der sidde to jurister klar til at besvare spørgsmål på Arbejdstilsynets to profiler på hhv. Facebook og LinkedIn. Desuden bliver temasiden om hjemmearbejde, at.dk/hjemmearbejde suppleret med en video med information om de nye regler.

 

Henter PDF