Gå til hovedindholdet

Arbejdstilsynet tjekker unges sommerjob

Omkring 100 unge under 18 år kommer hver sommer til skade på jobbet. Derfor har Arbejdstilsynet i sommermånederne særligt fokus på unges arbejdsmiljø, når vi besøger landets arbejdspladser.

Pige hælder mælk i en kaffekop i en kaffebar

Mange unge arbejder i sommerferien – måske i deres første job. Det kan være lærerigt og givende at have et sommerjob, men der er også omkring 100 unge under 18 år, der hver sommer kommer til skade på jobbet.  Arbejdstilsynet gennemfører derfor i juni, juli og august en sommerjobindsats, hvor de tilsynsførende har særligt fokus på unges arbejdsmiljø, når de er på tilsyn.

Tilsynschef Kristine Christensen fortæller:

"Unge under 18 år mangler ofte erfaring, og derfor kan det lettere gå galt. Det kan fx være ulykker med hobbyknive og forbrændinger efter friture, men det kan også handle om vold og røveri. Hændelser, der i værste fald kan præge de unge resten af livet."

"Som arbejdsgiver skal man sørge for at indføre de unge grundigt i arbejdet – og det har vi en dialog om på tilsynet. Arbejdsgiveren skal blandt andet lægge en plan for oplæring og instruktion, så de unge er ordentligt klædt på til deres opgaver. Samtidig er det vigtigt at være en god rollemodel for de unge, da de lærer meget af det, som deres leder og kolleger gør på jobbet."

Som led i indsatsen, kontrollerer Arbejdstilsynet også, om arbejdspladserne efterlever de særlige arbejdsmiljøregler om unges arbejde, når de er under 18 år. Her skal arbejdsgiveren bl.a. være opmærksom på unges arbejdstid, hvor de 15-17-årige unge fx højst må arbejde 40 timer om ugen, når der er helt skolefri.   

Særligt fokus på nogle brancher

Arbejdstilsynets sommerjobindsats foregår inden for de brancher, hvor der typisk er mange unge, der arbejder. Det gælder fx arbejde i butikker samt køkken- og serveringsarbejde i restauranter, grillbarer og caféer, hvor der ofte er ekstra mange unge ansatte i sommermånederne.

Henter PDF